Johan, ungdomsbehandlare

Johan Elofsson är ungdomsbehandlare på kommunen. Foto: Hanna Hörnbäck/Karlshamns kommun.

Johan Elofsson jobbar som ungdomsbehandlare här på kommunen, ett jobb som kan vara tufft men också väldigt givande.

Som ungdomsbehandlare jobbar Johan främst behandlande mot ungdomar och deras familjer. Men det ingår även att vara ute på skolor och informera klasser eller att skapa relationer ute på skolor med både ungdomar, personal och andra viktiga funktioner till ungdomarna. I första hand handlar det om gymnasieskolor men ibland kan Johan också vara på högstadiet och informera ungdomarna där. Förutom skolor har han mycket kontakt med andra samverkanspartners, till exempel BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), polisen eller fritidsledare. Ingen dag är den andra lik och även om fokuset alltid ligger på ungdomen kan en dag innehålla flera helt olika arbetsuppgifter.

– Det kan vara allt från besök på en skola till drogtester, familjesamtal eller dokumentation och möten. Ibland behöver man också handleda eller diskutera med kollegor om man känner att det man håller på med är svårt att fundera på själv, berättar Johan.

”Jag får möjligheten att få ungdomar och deras familjer att vilja ändra kurs i livet, att kanske hitta en annan bana framåt.”

Vägen till den nuvarande yrkesrollen har varit krokig, Johan har jobbat både inom industri, idrottslärare och elevassistent. Men i grunden är han fritidsledare och efter att ha jobbat som det inom kommunen i några har han gått olika kurser som varit relevanta för att kunna jobba som ungdomsbehandlare. Och det är något han inte ångrar även om det ibland kan vara kämpigt.

– Att jobba som ungdomsbehandlare är tuffare vissa dagar än andra.  Trots det så har jag aldrig haft någon ångest över att gå till jobbet. Det beror nog mycket på den fantastiska arbetsgrupp vi är tillsammans med vår fantastiska chef som är måna och tar hand om varandra, säger han.

Som med alla jobb finns det en del utmaningar. För Johans del är det att hinna med att utveckla arbetet för att på sikt kunna möta upp behovet bland ungdomar och deras familjer. Han måste också hela tiden hänga med i omvärldsbevakningen och hålla koll på vad som händer i ungdomars vardag för att kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. En arbetsdag kan ibland vara planerad med olika saker men helt plötsligt kan något akut dyka upp och då får Johan och hans kollegor tänka om och prioritera. Men det som är det absolut bästa med att jobba som ungdomsbehandlare är enligt Johan just ungdomarna och kontakten man bygger upp.

– Jag får möta människor på så många olika sätt och i olika situationer. Jag får också möjligheten att få ungdomar och deras familjer att vilja ändra kurs i livet och kanske hitta en annan bana framåt.