Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Stöd

Du kan ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Du kan ansöka om bostadstillägg om du är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension. Du kan ansöka oavsett om du hyr ell...

Omsorg

Vaccineringen av hälso- och sjukvårdpersonal har startat

Nu har vaccineringen av all hälso- och sjukvårdpersonal i Karlshamns kommun startat. Igår fick 230 av de cirka 1100 anställda i den kommunala vård och...

Omsorg

Besöksförbud på särskilda boenden och korttidsverksamhet

Från och med onsdagen den 30 december inför Karlshamns kommun besöksförbud på kommunens särskilda boenden och korttidsverksamhet.Bakgrunden till b...

Omsorg

Karlshamns äldreboenden är först ut i vaccineringen mot covid-19

I mellandagarna sker de första symboliska vaccinationerna mot covid-19. I Blekinge är Karlshamn först ut. Två av våra särskilda boenden för äldre, Öst...

Omsorg

Undvik besök på äldreboenden

Vi vill inför jul- och nyårshelgen uppmana dig som har närstående på ett äldreboende att avstå från besök om det inte är absolut nödvändigt.I Karl...

Stöd

Tillsammans mot våld

Kampanjen Tillsammans mot våld är en nationell satsning från Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna med syfte att uppmärksamma och stärka arbete...

Omsorg

Karlshamn har hittills lyckats hålla smitta borta från äldreboenden

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hör Karlshamns kommun till de bästa i landet att följa basala hygienrutiner under coronapandemin. Hittills...

Omsorg

Hemtjänstpersonal får mer paus

Hälsosamma scheman följer i spåren av att stressen bland hemtjänstpersonalen ökat i coronatider. Satsningen på att lägga in en paus i körschemat på fö...

Omsorg

​Kommunen häver avtal med trygghetslarmsoperatör

Omsorgsnämnden i Karlshamns kommun har beslutat att häva avtalet med Tunstall AB som levererar trygghetslarm och larmmottagning till kommunen. Detta p...

Omsorg

Problem med trygghetslarm

I onsdags förra veckan uppstod problem med trygghetslarmen. Trots att den länsgemensamma leverantören meddelat att problemet var åtgärdat redan under...