Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Stöd

Träffpunkten Annexet – en mötesplats som inte ställde in

Ett år har gått sedan corona och covid-19 blev nyorden på allas läppar. Det har påverkat många av våra kommunala verksamheter, och inte minst alla de...

Omsorg

Lyckosamt samarbete mellan städarna och hemtjänsten

När hemtjänstpersonalen under en tid haft det tufft på grund av sjukbortfall fick de hjälp av kommunens städpool med städningen hemma hos brukarna. De...

Stöd

Kampanjen lär unga om hälsosamma relationer

För femte året i rad lanseras kampanjen ?Svartsjuka är inte romantiskt?, en kampanj som Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.s...

Omsorg

Självklart att ta vaccinet för många

Just nu pågår covid-19 vaccination av kommunens personal som arbetar nära äldre och sjuka på kommunens service- och korttidsboenden eller inom hemtjän...

Stöd

Du kan göra skillnad för barn i hem med alkoholproblem

Vart femte barn växer upp med minst en förälder med alkoholproblem. Du kan spela roll för barn till föräldrar som dricker för mycket. Karlshamns kommu...

Stöd

Du kan ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Du kan ansöka om bostadstillägg om du är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension. Du kan ansöka oavsett om du hyr ell...

Omsorg

Vaccineringen av hälso- och sjukvårdpersonal har startat

Nu har vaccineringen av all hälso- och sjukvårdpersonal i Karlshamns kommun startat. Igår fick 230 av de cirka 1100 anställda i den kommunala vård och...

Omsorg

Besöksförbud på särskilda boenden och korttidsverksamhet

Från och med onsdagen den 30 december inför Karlshamns kommun besöksförbud på kommunens särskilda boenden och korttidsverksamhet.Bakgrunden till b...

Omsorg

Karlshamns äldreboenden är först ut i vaccineringen mot covid-19

I mellandagarna sker de första symboliska vaccinationerna mot covid-19. I Blekinge är Karlshamn först ut. Två av våra särskilda boenden för äldre, Öst...

Omsorg

Undvik besök på äldreboenden

Vi vill inför jul- och nyårshelgen uppmana dig som har närstående på ett äldreboende att avstå från besök om det inte är absolut nödvändigt.I Karl...