Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Kommun

Karlshamns nya näringslivschef

Nu är det klart att Sara Dahlberg blir Karlshamns kommuns nya näringslivschef. Idag arbetar Sara på Svenskt Näringsliv och är nu redo att ta sig an ro...

Kommun

Lägesrapportering vid oljeutsläpp efter fartygsolycka

Här hittar du våra uppdateringar om oljeutsläppet som orsakats av att passagerarfärjan Marco Polo gick på grund i Pukaviksbukten söder om Karlshamn sö...

Politik

Beslut från kommunfullmäktige 6 november

Positivt delårsresultat trots stora utmaningar, ingen försäljning av Tärnö och ökade VA-kostnader inför 2024. Det är några av de beslut som fattades u...

Kommun

Vistelseförbud längs med kusten vid Sternö

Länsstyrelsen har beslutat om vistelseförbud för områden som saneras vid Sternö efter oljeutsläppet i Pukaviksbukten.Beslutet gäller från och med...

Politik

Kommunfullmäktige sammanträder 6 november

Karlshamns kommunfullmäktige sammanträder den 6 november klockan 17.00 i Rådhuset i Karlshamn.Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det b...

Kommun

Undvik att vistas i Sternö

Oljeutsläppet efter fartygsolyckan har nått land i Sternö. Vi avråder allmänheten från att vistas i området vid Sternö badplats och Sternö-Boön naturr...

Kommun

Så här kan du som invånare hjälpa till

Det är många som vill hjälpa till i arbetet med oljesanering och oljeskadade djur nu när oljan rör sig mot Karlshamn. Vi uppskattar allas engagemang,...

Kommun

Lägesbild 29 oktober om oljeläckan i Pukaviksbukten

Under söndagen konstaterades ett nytt oljeutsläpp från fartyget som gått på grund i Pukaviksbukten. Kustbevakningen har bekräftat att olja finns i vat...

Kommun

Lägesbild 26 oktober om oljeutsläppet i Pukaviksbukten

Just nu är händelsen inne i ett relativt lugnt skede för Karlshamns kommun. Vi fortsätter följa händelseutvecklingen nära genom att delta i myndighets...

Kommun

Lägesbild 25 oktober om oljeutsläppet i Pukaviksbukten

Kommunens krisledningsstab förbereder organisationen för att tjockoljan från grundstötta färjan i Pukaviksbukten även kan nå Karlshamn. Karlshamns kom...