Ebba, fältsekreterare

Ebba Axner Karlsson jobbar som fältsekreterare, ett varierat jobb med många olika uppgifter. Foto: Hanna Hörnbäck/Karlshamns kommun

 

Fältgruppen är i tjänst nästintill årets alla helger samt under lovkvällar och under övriga arrangemang som anordnas i kommunen. Fältgruppen arbetar väldigt varierat och med många olika arbetsuppgifter.

En av de man kan träffa på i Fältgruppen är fältsekreteraren Ebba Axner Karlsson.  Hon har jobbat hos oss sedan hösten 2022 och innan det testade hon på olika yrken innan hon tog beslutet att utbilda sig till socialpedagog.

–  Jag har så länge jag kan minnas vetat att jag vill arbeta med människor, men inte riktigt vetat hur. Därför har jag testat på arbete inom både skola och service innan jag tog beslutet att utbilda mig vidare, säger Ebba.

Stödgrupper, informationsinsatser, rådgivning och mycket mer

Som fältsekreterare jobbar Ebba uppsökande och förebyggande med kommunens ungdomar. Det innebär en hel del samverkan med till exempel skola, polis och fritids. Utöver det hålls även stödgrupper för barn till skilda föräldrar och för barn som levt med någon form av missbruk i familjen. En annan del av jobbet är också informationsinsatser och att ge råd och stödsamtal.

– Dagarna är väldigt varierande och styrs till stor del av ungdomarnas behov och vad som sker i kommunen och hur samhället ser ut. Som fältsekreterare krävs flexibilitet och att ständigt uppdatera sig kring trender och ungdomsfenomen, berättar Ebba om hur en typisk arbetsdag kan se ut.

Eftersom jobbet som fältsekreterare till stor del innebär att finnas där för kommunens ungdomar kan det ibland vara en utmaning att skilja på fritid och arbetstid, inte för Ebbas egen del men för ungdomarna hon träffar på i olika situationer.

–  För ungdomarna kan det ibland vara svårt att veta när jag är privata Ebba och när jag är fältsekreterare-Ebba, förklarar hon