Hitta detaljplan

I detaljplaneportalen hittar du kommunens detaljplaner. Du kan även gå direkt till en pågående eller senast lagakraftvunnen detaljplan via länkarna nedan.

Pågående detaljplaner

 

Karlshamn

Detaljplan för Gäddan 5 m.fl. (Å-rummet)

Detaljplan för del av Karlshamn 5:1 (Idrottsvägen)

Detaljplan för Karlshamn 5:20 m.fl. (Saltsjöbaden)

Detaljplan för Lasarettet 8 m.fl.

Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m.fl. (Stärnö sjöstad)

Områdesbestämmelser för Väggaparken (Karlshamn 2:1, 5:1 m.fl.)

Detaljplan för Garaget 1 och del av  Karlshamn 4:16 med flera (Etapp 1, Nya Stationsstaden)

Detaljplan för Helsingborg 15 och 16

Ändring av detaljplan A364, del av Karlshamn 6:1 och 7:1 (Västerport)

Detaljplan för del av Karlshamn 5:1 (Stockholmsledet etapp 1)

Detaljplan för Plommonet 3 (Tingshuset)

Ändring av detaljplan A293, Karlskrona 26 (Flaggenhuset)

Detaljplan för Varvet 1 och del av Karlshamn 2:1 (Hotel Carlshamn)

Detaljplan för Lövkojan 7 och del av Karlshamn 4:1

Ändring av detaljplan för del av Karlshamn 5:1, Vägga varvsområde

Detaljplan för Schweizerhuset 2 m.fl.

 

Asarum

Planprogram för Janneberg-Duveryd

Detaljplan för Stampens Trädgård 2 m.fl

Detaljplan för del av Stilleryd 2:49 med flera (Stillerydsområdet Västra)

Detaljplan för del av Karlshamn 3:3 (Duverydstomten Etapp Nord)

Detaljplan för Frostenstorp 4:1 med flera

Detaljplan för Froarp 4:14

Detaljplan för Tostarp 14:19 och 4:55

Områdesbestämmelser för Stilleryd 1:4 m.fl. (Stilleryds Sandvik fritidshusområde)

 

Mörrum

Detaljplan för del av Elleholm 35:1 m.fl. (Tomatodlingen)

Detaljplan för Hästaryd 25:1 m.fl. (Hästaryd skola och Bolsgården)

 

Senast lagakraftvunna detaljplaner

Detaljplan för fastigheterna Hällaryd 1:139 och del av  Hällaryd 1:56 m fl (Hällaryds centrum)

Detaljplan för del av fastigheterna Froarp 3:9 och 3:10 m.fl. (Asarums IP)

Detaljplan för fastigheten Guö 1:31

Detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 2:1 m.fl. (Möllebacken)

Planändring för detaljplan C56, del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl. (Södra Cell Mörrum)

Detaljplan för del av Mörrum 73:1 m.fl.

Detaljplan för Stilleryd 2:77 och del av Stilleryd 2:49

Detaljplan för del av Karlshamn 3:3 m.fl. (Strömma)

Detaljplan för del av Tostarp 2:34

Upphävande av del av detaljplan A201, A227 och A233 i Väggaparken, för del av fastigheterna Karlshamn 2:1 och 5:1