Kameraövervakning

Här hittar du information om hur Karlshamns kommun behandlar personuppgifter i samband med kamerabevakning.

Kamerabevakningen sker för att kunna förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott samt förebygga olyckor. Syftet är att upprätthålla säkerhet och trygghet för kommunens alla invånare och besökare.

Hantering av personuppgifter vid kamerabevakning

Personuppgifterna från dig samlas in om du vistas på platsen under kamerabevakning. Kategorin av personuppgifter som behandlas vid kamerabevakningen är rörliga bilder. Vi är måna om din integritet och under tiden vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter, kamerabevakning och allmänna handlingar.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i det här fallet allmänt intresse.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas enbart med de parter som är berörda för att vi ska kunna uppfylla våra lagliga skyldigheter. Däremot kommer vi inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller EES-området, om inte undantag anges i dataskyddsförordningen.

Stenbackanavet kamerabevakas

Karlshamns kommun kamerabevakar Stenbackanavet, och dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas om du vistas på platsen. Inspelat material lagras i sju dagar, därefter raderas det.

Kamerabevakning sker inte när det är verksamhet i gång. Det innebär exempelvis att området inte kamerabevakas under skoltid, när fritidsgården är öppen, när biblioteket är öppet och bemannat eller när det är verksamhet i idrottshallen. När biblioteket är Meröppet kan kamerabevakning ske på området. Om du inte vill vistas på området under tiden som det kamerabevakas kan du välja att besöka biblioteket under deras bemannade öppettider.

Begära ut information

Du kan begära ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter.

Begäran görs via e-tjänst Begäran om registerutdrag – Karlshamns kommun eller genom att kontakta kommunen via servicecenter.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller kamerabevakningen kan du kontakta oss: informationssakerhet@karlshamn.se eller via telefon: 0454-81000.

Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.

Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål på Karlshamns kommuns behandling av dina personuppgifter.

Lär mer om hur Karlshamns kommun behandlar personuppgifter

Generellt om kamerabevakning

Karlshamns kommun arbetar aktivt för att förhindra skadegörelse, brott och andra problem i våra områden. En del av detta arbete innebär att använda kamerabevakning för att öka säkerheten. Målet är att förebygga allvarliga händelser och skapa en trygg miljö för våra medborgare.

För att använda kamerabevakning måste det finnas en laglig grund enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi vill använda kameror på platser som är tillgängliga för allmänheten, som till exempel en skolgård, måste vi också ha ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). I fallet med skolor är det en skyldighet enligt Skollagen att se till att skolmiljön är trygg, och det ger oss i vissa fall rätt att använda kamerabevakning.

När vi använder kamerabevakning måste vi se till att behovet av övervakning överväger integritetsintresset hos de som filmas. Det betyder att vi noggrant måste överväga varför vi behöver kameror, till exempel för att öka tryggheten på skolan eller för att förhindra skadegörelse. Alla dessa överväganden dokumenteras.