Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Trafik

Dags för asfaltering

Under vecka 21, den 20-24 maj, asfalteras olika delar i Karlshamns kommun. Här ser du var trafiken påverkas av arbetet.Under asfalteringen leder v...

Bo

Anmäl dig till utbildningen inom Grannsamverkan!

Du kan tillsammans med dina grannar i bostadsområdet skapa Grannsamverkan för att minska brottslighet så som bostadsinbrott, skadegörelse och fordonss...

Trafik

Skyltar om för P-skiva under kommande vecka

Nästa omgång parkeringar skyltas om under kommande vecka när P-skiva börjar gälla på vissa parkeringar.I den andra etappen av införandet av parker...

Trafik

Kommunal skötsel av kortare enskilda vägar sägs upp

Karlshamns kommun slutar ansvara för skötseln av ett antal enskilda vägar som är för korta för att uppfylla kraven för kommunalt underhåll. För enskil...

Miljö

Oljeolyckan i Blekinge- sjöräddning, miljöräddning och sedan?

Hör de som aktivt jobbade med olyckan berätta om sina upplevelser.Den 22 oktober 2023 gick Marco Polo på grund utanför Blekinges kust. Olyckan res...

Trafik

Nu tar vi första steget för att införa p-skiva

Den parkeringszon som för närvarande är blå övergår till att bli avgiftsfri 24-timmarsparkering utan p-skiva från och med den 8 april.Vi inför par...

Miljö

Stortorget i Karlshamn står inför förändringar

Till hösten kommer stortorget i Karlshamn att börja byggas om. Fokuset ligger på att få mer grönska till torget, dels för att skapa skugga på varma so...

Miljö

Earth Hour – tillsammans är vi världens chans

Lördagen den 23 mars kl. 20:30-21:30 är det dags för Earth Hour. I samband med det vill vi uppmuntra alla till att släcka lamporna för att visa att vi...

Miljö

Inga spår efter oljan utanför Karlshamn

UPPDATERAT: Under fredagen har inga synbara spår av olja upptäckts mellan Karlshamn och Hanö. Området genomsöks under fredagen och helgen för att utes...

Miljö

Har ditt företag samhällsviktig verksamhet?

Just nu pågår den fjärde omgången av styrelsplaneringen i Sverige och kommuner håller på att ta fram underlag till elnätsföretagen. Om du driver ett f...