Boka lokal

Vi har lokaler som du som förening, privatperson eller företag kan boka inför olika arrangemang. Kontakta Servicecenter om du vill veta mer om respektive lokal och vilken som passar dina behov bäst. 

Följande lokaler kan du boka via kommunen:

Bellevueparken
Lokstallarna
Stadsteatern
Svängsta medborgarhus
Skolsalar – matsal och aula (hemkunskapssal slöjdsal kan endast bokas av föreningar och studieförbund)
Gymnastiksalar och idrottshallar

Du bokar dessa lokaler via vårt bokningssystem:

Boka lokal

Följande lokaler bokar du genom att ta kontakt med respektive förening:

Halasjö hembygdsgård
Åryds hembygdsgård
Forneboda bygdegård
Emneboda samhällsförening
Ihrestugan
Tararp-Nötabrånes hembygdsgård
Högaböke bygdegård
Folkets hus Karlshamn
Folkets hus Mörrum