Tillgänglighet

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver också kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Karlshamns kommuns målsättning är att så många som möjligt ska kunna använda denna webbplats oavsett förmåga. 

Tillgänglighetsredogörelse

Denna webbplats följer riktlinjer enligt webbtillgänglighetsdirektivet WCAG. Den är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

  • äldre formulär
  • äldre blanketter
  • brister i textalternativ till bilder
  • pdf där texten är tillgänglig, men där textalternativ saknas till bilder

På grund av webbplatsens storlek och antalet redaktörer har vi inte någon detaljerad bild över vad som brister och var vi har bristerna. Det finns ingen tidsplan för när innehållet ska vara tillgängligt, men vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • pdf-filer kan ha olika grad av tillgänglighet
  • äldre filmer kan sakna text och syntolkning
  • en del integrationer från andra system

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, meddela oss genom att

  • skicka e-post till kommunikation@karlshamn.se
  • ringa vårt Servicecenter 0454-810 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning