Kontakta Karlshamns kommun

Karlshamns kommun är en stor organisation och det är inte alltid lätt att veta vem som kan svara på vad, därför finns Servicecenter – din väg in till kommunen. 

Till oss är du välkommen med alla frågor som rör kommunens olika verksamheter och service. Vill du veta hur du ansöker om hemtjänst? Hur du får en förskoleplats till ditt barn, eller hur du ansöker om bygglov?

Vi lyssnar, tar emot synpunkter, guidar och hjälper dig. Har vi inte svaret du är ute efter ser vi till att vägleda dig vidare tills du finner dina svar. Servicecenter ökar tillgängligheten och kvalitén på informationen och ger likvärdig service till alla. Välkommen med dina frågor till oss!