Öppna tangentbordsmeny
Du som fastighetsägare har ansvar för att regelbundet beskära och hålla efter den växtlighet som kommer från din tomt.
trafik

Villaägare – kom ihåg att klippa häcken

Växtligheten frodas i sommarsolen, och nu är det läge för dig som villaägare att se över din tomt. Ta dig en titt så att du inte har häckar, träd och buskar som växer ut på vägar, gator och trottoarer och skymmer sikten i trafiken.

Växter som skymmer sikten när vi går, cyklar eller kör bil är en trafikfara som skapar onödiga olyckor. Kom ihåg att du som fastighetsägare har ansvar för att regelbundet beskära och hålla efter den växtlighet som kommer från din tomt. Vi på kommunen har ansvar för att klippa ner träd och buskar på våra gator, torg och grönområden, och i anslutning till våra fastigheter.

Häckar och buskar ska hålla sig i innanför tomtgränsen, men med åren kan det bli svårt att hålla växterna på plats. Då måste du istället se till att alla trafikanter enkelt kan passera förbi och under. Till exempel ska fotgängare kunna gå längs trottoaren utan att behöva kliva ut på körbanan på grund av yviga buskar längs tomtgränsen. Tänk även på att alltid ha fri sikt för vägmärken, gatunamnsskyltar, belysningsstolpar och adressnummerskyltar. Det blir extra viktigt när utryckningsfordon snabbt ska hitta rätt.

Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller för fri sikt för dig som har utfart mot gata, hörntomt eller en tomt intill gatan:

Klipp häcken för en bättre och säkrare trafikmiljö