Bild på logotype Spela roll
stod

Du kan göra skillnad för barn i hem med alkoholproblem

Vart femte barn växer upp med minst en förälder med alkoholproblem. Du kan spela roll för barn till föräldrar som dricker för mycket. Karlshamns kommun stöttar uppmärksamhetsveckan Spela Roll som i år har fokus på barns rätt till delaktighet och stöd i kontakten med myndigheter.

Karlshamns kommun jobbar aktivt med att förebygga användandet av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel och de skador och problem som användningen kan få. Därför uppmärksammas det nationella initiativet Spela Roll som återkommer varje år under veckan som infaller runt alla hjärtans dag.

Spela Roll uppmärksammar barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I år med särskilt fokus på barnrättslagen (FN:s barnkonvention) – en lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem.

Här kan du läsa mer om initiativet och aktiviteter under veckan Spela Roll.

Föreläsningar om barns rätt till delaktighet & stöd

När barn har kontakt med myndigheter har de rätt att ha med sig en stödperson, för att öka möjligheten till delaktighet. En stödperson kan exempelvis vara en förälder, en vän eller en yrkesperson som barnet har förtroende för. Flera organisationer arbetar professionellt med så kallade barnombud och dessa lyfts fram under årets uppmärksamhetsvecka. Barnombud kan vara viktiga för barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket alkohol.

Under veckan kommer det bland annat att hållas digitala seminarier via Zoom. Här är några:

Tisdag den 9 februari kl. 14.30-15.30
”Berättelser från barn som lever med föräldrars missbruk”
Talare: Elisabet Näsman, professor i sociologi
Värd för seminariet: Blå Bandet ”Jag ser”

Onsdag den 10 februari kl. 14.30-15.30
Hur kan förskolor tidigt upptäcka barn som har föräldrar med missbruk?
Talare: Jeanette Haglund Svensson, Ersta Vändpunkten
Värd för seminariet: Junis

Torsdag den 11 februari kl. 14.30-15.30
”Vinsten av tidigt engagemang för barn”. Vad finns det för riskfaktorer och skyddsfaktorer?
Talare: Camilla Pettersson, forskare i folkhälsovetenskap och social välfärd
Värd för seminariet: Blå Bandet ”Jag ser”

Det kostar ingenting att ta del av seminarierna, och vill du delta går det bra att skicka e-post till daniel.carlryd@can.se.

Det finns stöd att få i Karlshamn

Karlshamns kommun erbjuder olika typer av stöd till familjer, ungdomar och barn. Oavsett vad det gäller finns hjälp att få.
Här kan du läsa mer om olika stödinsatser för barn, ungdomar och familjer.

Det finns också stöd att få för personer som är i riskzonen för eller har missbruks- eller beroendeproblem.
Här kan du söka hjälp och läsa mer om olika stöd.