bo

Dialogmöten samlar invånares bild av framtidens Karlshamn

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har precis börjat och Karlshamns invånare, företagare och besökare är en viktig del i det arbetet. Därför bjuder vi in till flera dialoger framöver.

Hur vill du att Karlshamn ska utvecklas i framtiden? Det är frågan vi ställer till alla vi möter! Vi tar fram en ny översiktsplan som vägleder hur den geografiska platsen Karlshamns kommun användas, utvecklas och bevaras på sikt. Arbetet med att ta fram en plan som sträcker sig till år 2045 har nyligen påbörjats – och där är alla som bor och verkar i kommunen en väldigt viktig del.

Vi bjuder in till öppna träffar för dialog på flera håll under sommaren och hösten för att prata med människor om hur vardagen i Karlshamn ska se ut om 15–20 år. Vilka naturområden är viktiga? Var ska vi satsa på kreativa mötesplatser? Vad kan vi göra bättre? Var ska nya bostäder byggas? Vad skulle få folk att gå, cykla och åka kollektivt mer?

De första dialogmötena sker under Arkitekturveckan, där vi finns på plats i samband med flera av programpunkterna för att fånga in olika människors bild av det framtida Karlshamn.

Här har vi dialogmöten under hösten

Till hösten bjuder vi in till flera dialogmöten runtom i kommunen:

  • Måndag 16 september, klockan 18.00 – Hällaryd, Hällaryds skolas matsal
  • Onsdag 18 september, klockan 18.00 – Åryd, Åryds hembygdsgård
  • Måndag 23 september, klockan 18.00 – Karlshamn, Rådhussalen
  • Torsdag 26 september, klockan 18.00 – Halahult, Hembygdsgården
  • Måndag 30 september, klockan 18:00 – Svängsta, Medborgarhuset
  • Torsdag 3 oktober, klockan 18.00 – Asarum, Klockebacksskolans aula
  • Måndag 7 oktober klockan 18.00 – Mörrum, Norrevångskolans matsal
  • Torsdag 10 oktober, klockan 18.00 – Ringamåla, Gamla skolan Ringamåla

Vi planerar också att vara på plats under Seniordagen, Kulturnatten och Näringslivsveckan.

– Vi vill att så många som möjligt ska kunna och vilja tycka till om ett framtida Karlshamn, säger planarkitekten Jeanette Conradsson.

Ge din bild av framtidens Karlshamn här

En del av dialogen är en digital enkät där hoppas vi att så många som möjligt tar chansen att dela med sig av sina tankar och idéer. Svaren blir en del av det underlag som ligger till grund för översiktsplanen.

Enkäten finns tillgänglig till den 31 oktober 2024:

Fyll i enkäten Karlshamn 2045 här

Förslaget kommer under 2025

Att ta fram en översiktsplan är en omfattande process som sker i flera steg. Efter alla dialoger med både kommuninvånare, föreningar, företag och andra aktörer tar vi fram olika underlag och utredningar. Under 2025 presenteras ett förslag där invånare har möjlighet att lämna synpunkter under samrådet. Under 2026 planeras planförslaget ställas ut för granskning. Det kommer även då finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Den slutliga översiktsplanen beräknar vi att kunna anta sommaren 2026, om allt går enligt plan.

Läs mer om vårt arbete med översiktsplanen:

Karlshamn 2045