miljo

Viktig information till dig som har fjäderfän

I samband med risk för utbrott av fågelinfluensa i Sverige råder det tillfälliga restriktioner i en del län. Stora delar av södra Sverige är idag högriskområde och Blekinge är ett av de län där det råder restriktioner. Detta innebär att det är hög risk att vilda fåglar kan smitta tamfåglar, därför är det viktigt att du håller dina fåglar inomhus.

Tänk på att reglerna gäller för alla som har fjäderfän, höns och andra fåglar i fångenskap. Olika regler gäller för dem som har fjäderfän och ägg för eget bruk och för dem som har försäljning av kycklingar och ägg.

Mer information kring gällande restriktioner, finns att läsa på jordbruksverkets hemsida. Fågelinfluensa – Jordbruksverket.se