Hjullastare sågar ner växter längs vägkanten.
trafik

Växtlighet röjs längs enskilda vägar

Under vintern högröjer vi längs enskilda vägar runtom i kommunen. Det innebär att vi klipper ner grenar från högre buskar och träd för att skapa framkomlighet längs vägen.

Högröjning är något vi gör med jämna mellanrum längs enskilda vägar för att förbättra framkomligheten för framför allt större fordon. Åtgärden görs även för att förbättra sikten.

Det är vår egen personal som är ute längs vägarna och högröjer med hjälp av bland annat hjullastare som är utrustad med aggregat med sågklingor.

Målet är att röja så att vi får fri höjd på 4,60 meter, och fritt från växtlighet ungefär 2 meter utanför vägkanten. Det är för att möta de krav som Trafikverket ställer vid besiktningar.

Vi har börjat röja längs vissa enskilda vägar i de norra delarna av kommunen, och under vintern kommer vi att beta av flera områden. I det arbetet tar vi hänsyn till exempelvis alléer, fruktträd och liknande växtlighet. Du som bor längs någon av de vägar vi ska röja kommer att få information i brevlådan.