Felix Holmbom
Sommarpraktikant Felix Holmbom har tagit fram ett planförslag över Hästaryd och Bolsgården. Foto: Annette Sandberg
kommun

Värdefulla insatser av sommarpraktikant

Årets sommarpraktikant på stadsbyggnadsavdelningen har arbetat fram ett planförslag som bland annat möjliggör förtätning och nya funktioner av befintliga fastigheter i Mörrum.

Felix Holmbom, BTH-student inom fysisk planering, har denna sommar fått möjlighet att fördjupa sig i Mörrums många utvecklingsmöjligheter. Resultatet blev ett planförslag för en resurseffektiv utbyggnad av bostäder med en minimal exploatering av jungfrulig mark i Hästaryd och Bolsgården.

Stadsbyggnadsavdelningens satsning på sommarpraktikanter från högskolan är en värdefull satsning, det menar både praktikanten Felix Holmbom och Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun.

– Ett verkligt behov ligger alltid till grund för de uppdrag vi ger våra sommarpraktikanter. På så vis får praktikanterna möjlighet att utveckla sina förmågor som planeringsarkitekter och kommunen får i sin tur tillgång till nya ögon och färsk kunskap kring hur man ser på planering. Detta samarbete med högskolan är oerhört värdefullt för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och lyckas med våra rekryteringar, säger Emina Kovacic.

Under sex sommarveckor har Felix Holmbom haft i uppdrag att ta fram underlag inför kommande detaljplanearbete för skolorna Hästaryd och Bolsgården i Mörrum. Här bedrivs inte längre någon skolverksamhet och kommunen vill se över möjligheten att utveckla fastigheterna med nya funktioner och användningar.

Arbetet mynnade ut i ett förslag som visar hur man både kan bevara och utveckla de befintliga byggnaderna med möjlighet till en resurseffektiv utbyggnad av bostäder och minimal exploatering av jungfrulig mark. Planförslaget innehåller även två allmänna grönytor som stärker kopplingen ner mot Mörrumsån.

– Förhoppningen är att planförslaget ska möjliggöra en hållbar utveckling av en kulturhistorisk miljö genom varsam förtätning och förändrad användning av befintlig bebyggelse, säger Felix Holmbom.

Planförslaget kommer att ligga till grund för detaljplanearbetet som beräknas starta inom de närmaste två åren.