kommun

Vad tycker du om din kommun?

Vi vill veta vad du tycker om kommunen och har därför valt att delta i SCB:s medborgarundersökning.

Under hösten kommer SCB att skicka ut en enkät till ett urval av karlshamnsbor. Här kommer du kunna svara på enkla frågor som berör skolan, äldreomsorgen, gator, parker, boende, service, kommunikationer och hur kontakten med kommunen fungerar.

– Att få input och synpunkter på vad som är bra eller mindre bra gör att vi kan jobba med att utveckla kommunen till en bättre plats och organisation, säger Daniel Wäppling, kommundirektör Karlshamns kommun.

Kanske är det så att just du får hem enkäten i brevlådan? Vi är tacksamma om du tar din tid att besvara frågorna och gör din röst hörd. Resultatet av undersökningen kommer vi att ta med i vårt arbete kring att förbättra kommunen – var med och påverka!