Fotot föreställer en rödhårig flicka som man ser bakifrån som sitter och antecknar i ett block framför fatorn där man ser en person som pratar.
skola

Utökad närundervisning för gymnasie- och högstadieelever

Från och med måndag den 15 mars kommer kommunens gymnasie- och högstadieelever att undervisas allt mer på plats i skolan. Upptrappningen kommer dock att ske successivt.

Skolcheferna i Blekinges kommuner har efter samråd med Smittskydd Blekinge fattat beslut att successivt öka andelen elever som undervisas på plats i den kommunala skolan till cirka två tredjedelar för högstadie- och 50 procent för gymnasieeleverna.

– Vi ser tecken på en ökad smittspridning av covid-19 i länet med högst andel positiva fall bland unga vuxna. Resande under sportlovet verkar inte nämnvärt ha bidragit till denna ökning. För skolornas del måste man dock väga in de nackdelar det innebär för eleverna med distansundervisning och därför rekommenderar smittskyddet ändå en successiv ökning av närundervisningen. Det är samtidigt viktigt att man vidtar de förebyggande åtgärder på skolorna som rekommenderas från Folkhälsomyndigheten och Skolverket, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet. Elever, personal och vårdnadshavare kommer att informeras mer detaljerat om vad som gäller på respektive skola. Beslutet gäller från den 15 mars till den 9 april 2021.