Bildmontage: ett brev i förgrunden och en närbild på en hand som håller sedlar i bakgrunden.
Ett antal personer i åldern 18-29 år får i dagarna en enkät hemskickad i brevlådan.
stod

Vill du hjälpa framtidens unga att undvika skuldsättning?

I dagarna landar en enkät i brevlådan hos en del Karlshamnsbor i åldern 18-29 år. Svaren ska ge oss en bättre bild av hur vissa unga vuxna hamnar i skuld. En del får enkäten i brevlådan, men den som vill kan självmant gå in och svara digitalt.

Ett hundratal personer i Karlshamns kommun får inom kort en enkät i brevlådan. Enkäten är en del av vår studie ”Ung och skuldfri”.

– Svaren är helt anonyma och används för att vi bättre ska förstå orsakerna till unga vuxnas skuldsättning. På så sätt kan vi hjälpa fler att undvika ekonomiska bekymmer i framtiden, säger Rebecka Svensson som är budget- och skuldrådgivare på kommunens försörjningsenhet.

Enkäten tar ungefär 10 minuter att fylla i och riktar sig till personer i åldern 18-29 år. Enkäten innehåller bland annat frågor om vad man har för kunskaper om privatekonomi, hur man hanterar sin ekonomi i vardagen och annat som kan påverka privatekonomin.

Skicka in svaren digitalt

Den som får enkäten i brevlådan kan lämna sina svar digitalt genom att skanna en QR-kod i utskicket med sin mobil. Men man kan också välja att fylla i pappersenkäten och skicka in sina svar portofritt med hjälp av det bifogade svarskuvertet.

Även den som är 18-29 år men inte fått utskicket i brevlådan kan fylla i enkäten. Då gör man det digitalt via den här länken:

Enkät: Ung och skuldfri