Vissa gator i centrum får tillfälliga parkeringsförbud för att underlätta för plogningen när snön kommer.
trafik

Tillfälligt parkeringsförbud på enstaka gator i centrum i vinter

Vintersäsongen är snart här och vi börjar förbereda för kommande snöröjning och halkbekämpning. Därför inför vi förbud mot att stanna och parkera fordon längs vissa gator i centrala Karlshamn tills senare i vår.

Mellan den 1 november 2023 och den 31 mars 2024 är det förbjudet att stanna eller parkera ditt fordon på dessa platser i centrala Karlshamn:

  • Vinkelgatans norra sida
  • Norra Fogdelyckegatans norra sida.

Vanligtvis kan man parkera på båda sidorna längs dessa gator, vilket skapar problem när snön kommer och vägarna ska plogas. Genom att tillfälligt stänga av parkeringen längs ena sidan av gatan kommer vi åt att ploga bort snön och skapa framkomlighet för trafiken.

De senaste åren har vi haft problem med snöröjningen och framkomligheten på just de här gatorna.

– När vägen snöröjs blir det snövallar på båda sidorna av vägen. Det gör att bilarna parkerar längre ut från kanten än vanligt, och det blir för smalt för större fordon att passera, säger Alessandro Orefice som är gatu- och trafikhandläggare på Karlshamns kommun.

Karta.

Fram till den 31 mars 2024 är det parkeringsförbud på Vinkelgatans norra sida.

 

Karta.

Fram till den 31 mars 2024 är det parkeringsförbud på Norra Fogdelyckegatans norra sida.