Foto på Jenny Andersson och Jonna Welander
Jenny Andersson och Jonna Welander. Foto: Leila Rudelius
stod

Stor satsning på att förebygga och tidigt upptäcka våld i nära relation

Alla drygt 3200 medarbetare i Karlshamns kommun ges nu utrymme att under arbetstid utföra en webbaserad grundutbildning om våld i nära relation som är framtagen av NCK, nationellt centrum för kvinnofrid.

Våld i nära relationer är idag klassat som ett folkhälsoproblem, var femte person kommer någon gång i sitt liv att bli utsatt för våld i nära relation. Därför har Karlshamns kommun beslutat att uppmärksamma området och ge alla medarbetare grundläggande kunskap i ämnet. Under perioden 2020-2021 ska därför alla medarbetare i Karlshamns kommun ges utrymme att på arbetstid utföra en webbaserad grundutbildning om våld i nära relation som är framtagen av NCK, nationellt centrum för kvinnofrid. NCK har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om våld i nära relation.

– Utbildningen kostar inget i sig, det är bara tiden för medarbetarna som vi medfinansierar, men det är en kostnad som kommer att betala sig i längden, säger både folkhälsostrategen Jenny Andersson och Jonna Welander, samordnare vid relationsvåldsteamet.

Allmänheten kan också gå utbildningen

Webbutbildningen görs på egen hand och tar tre timmar att utföra, men man behöver inte göra den i ett sträck utan man kan pausa efter behov.

– Allmänheten kan också gå utbildningen, det handlar om ett ökat civilkurage, att medvetandegöra utsattheten i samhället. Vi kommer aldrig kunna göra skillnad om inte samhället i stort är med, säger Jonna Welander.

Innan man kan påbörja utbildningen behöver en registrering ske vilket görs på egen hand, utbildningen avslutas med att intyg om utförd utbildning skrivs ut. Löpande ska därefter nya medarbetare i kommunen utföra webbutbildningen som en del i introduktionen samt få information om detta under introduktionsdagarna.

Olika sorters våld

Det finns många olika sorters våld, utöver fysiskt och psykiskt.

– Det kan bland annat vara sexuellt, materiellt, hedersrelaterat eller ekonomiskt våld, säger Jonna.

Efter utbildningen ska man lättare kunna fånga upp signaler från personer man träffar vad gäller våld i nära relationer.

– Det är ett svårt ämne att hantera och personer som har varit eller är utsatta kan ha svårt att prata om det, därför är det viktigt att få kunskap i hur man närmar sig människor som kan vara utsatta för våld av något slag, säger Jenny.

Här kommer du till webbutbildningen.