vårdpersonal med handskar och munskydd håller i spruta.
kommun

Snart kan 16- och 17-åringar boka tid för vaccination

Den 9 augusti kan 16- och 17-åringar börja boka tid för vaccination mot covid-19. För att få vaccin krävs att vårdnadshavaren ger sitt samtycke eller att hälso- och sjukvården bedömer att den unga är mogen nog att själv besluta om sin vaccination.

Folkhälsomyndigheten har gett klartecken till vaccination för ungdomar som är födda 2005 och tidigare. Som en följd av detta öppnar Region Blekinge måndagen den 9 augusti tidsbokningen på 1177.se för personer som är födda 2004 och 2005.

– Vaccinet skyddar ungdomarna från att själva bli sjuka i covid-19, det är det främsta syftet. Ett annat syfte är att ytterligare minska smittspridningen i samhället, säger Mats Berggren, vaccinationssamordnare i Region Blekinge. Han hoppas att så många ungdomar som möjligt ska känna sig motiverade till att bli vaccinerade.

– Vaccinationen är ju vägen tillbaka till ett mer normalt liv, där du till exempel åter har större frihet att träffa kompisar och resa, resonerar Mats Berggren.

För vaccination av omyndiga personer krävs antingen samtycke från vårdnadshavare eller att den omyndiga bedöms ha uppnått tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om vaccination. Personer födda 2005 eller tidigare bedöms i stor utsträckning vara tillräckligt mogna för att själva fatta beslut om sin vaccination mot covid-19.

Brev och samtyckesblankett

Alla som är födda 2004 och 2005 får inom kort ett brev hem med information om vaccinationen. Samtidigt får deras vårdnadshavare en samtyckesblankett. På blanketten kan du som är vårdnadshavare meddela om ditt barn ska vaccineras. Samtyckesblanketten ska tas med vid vaccinationen. Om vårdnadshavare följer med vid vaccinationstillfället behövs inget skriftligt samtycke.

– Lämnas inte samtycke innebär det att ditt barn inte kan vaccineras, om barnet inte bedöms ha nått sådan mognad att hen själv kan samtycka till vaccinationen. Den bedömningen görs av vårdpersonalen vid vaccinationstillfället, säger Mats Berggren.