Öppna tangentbordsmeny
Porträttbild av Sandra Rösler utanför Rådhuset i Karlshamn.
Sandra Rösler Foto: Annette Sandberg
kommun

Sandra är kommunens nya folkhälsosamordnare

Från och med april månad arbetar Sandra Rösler som folkhälsosamordnare i Karlshamns kommun.

Med en magisterexamen i folkhälsovetenskap från 2021 och ett brett intresse för hur vi människor påverkas av allt från bostad och utbildning till trygghet och goda vanor, kliver Sandra Rösler in i uppdraget som folkhälsosamordnare med stort engagemang.

Det är många olika faktorer som påverkar oss när vi växer upp, utbildar oss, arbetar och där vi bor och lever. På folkhälsospråk kallas detta för hälsans bestämningsfaktorer. Hälsan bland befolkningen bör vara både god och jämlik menar Folkhälsomyndigheten. Kommunens folkhälsoarbete följer den riktningen och satsar på att främja välbefinnandet bland både riskgrupper och övriga befolkningen.

− För mig är det mesta som påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande intressant, från individuella levnadsvanor till stadsplanering och jag tänker att det nog är en bra förutsättning för just den här rollen. Jag är också nyfiken och lyhörd för de som arbetar ute i verksamheterna och såklart även för våra kommuninvånares behov och hoppas att många vill vara med och bidra, säger Sandra.

I rollen som folkhälsosamordnare ingår att samverka både internt och externt med olika aktörer. Prio just nu är att dra igång den interna folkhälsogrupp som är uppstartad sedan tidigare och som kommer att fungera som ett samarbetsforum med syftet att utveckla och samordna ett övergripande, strategiskt och långsiktigt främjande och förebyggande arbete för barn och unga i kommunen. Parallellt med det läser Sandra in sig på de insatser som redan gjorts och den senaste levnadsvaneundersökningen.

Ungdomsrådet är också på gång med möten inbokade. Uppstartsmötet blir nu under våren. Sandras ambition är att bredda Ungdomsrådet med deltagare även från högstadiet. Det känns bra och ligger helt i linje med den nationella barnkonventionen, konstaterar Sandra.

Ju fler riskfaktorer man utsetts för ju högre är risken för ohälsa. Sandra väljer att se på folkhälsa ur ett helhetsperspektiv där de allra flesta, i någon mån, har möjlighet att påverka.

− Att delta i de forum som finns, till exempel ungdomsrådet, vara aktiv i föreningslivet eller som enskild individ och kunna finnas där för någon annan, kan göra stor skillnad och vara otroligt värdefullt. Hälsan påverkas i stort och i smått och jag skulle säga att de små insatserna är lika viktigt som de stora och bidrar till helheten, menar Sandra Rösler.