Äldre träbyggnad ned lyktstolpe i gammal stil.
En av de provarmaturer som har en äldre stil. Foto: Sara-Marie Rännbäck
miljo

Nya armaturer provas i centrala Karlshamn

Just nu testar vi olika sorters skärmar och lampor på de gamla gjutjärnsstolparna i de äldre, centrala delarna av Karlshamn. Det är en del av de senaste årens arbete med att byta ut all gatubelysning till LED.

Projektet som går ut på att byta ut all gatubelysning till LED-lampor har nu nått de centrala delarna av Karlshamn. Vi satte nyligen upp ett par armaturer på prov på de gamla gjutjärnsstolparna i korsningen Drottninggatan/Lotsgatan. Den armatur vi väljer ska både passa in i miljön, ha ett behagligt och tryggt ljus och ge en energibesparing. Vissa armaturer måste vi byta helt, och i vissa byter vi bara själva ljuskällan.

Armaturerna som sitter på Drottninggatans södra del är från 80-talet och de är mycket slitna. Därför behöver hela armaturen bytas. Men vi har ju också ännu äldre armaturer som ser ut som en liten skomakarlykta. De finns bland annat på Lotsgatan, Norra Fogdelyckegatan, Vinkelgatan och Ågatan. De är vi mycket rädda om, och där planerar vi att bara byta ljuskällan till LED. Vi planerar att spara alla gamla gjutjärnsstolpar.

Vi provar just nu tre armaturer; två som påminner om de armaturer som redan finns där, och en vit armatur som sticker ut med ett mer tidlöst utseende. Vita armaturer fanns här redan under 50-70-talet – bland annat på Hamngatan, Parkgatan och delar av Lotsgatan – och det är från dem vi hämtat inspiration!

De som i slutänden väljer armatur är kommunens gatuingenjör, parkingenjör, arkitekt, stadsarkitekt och byggnadsantikvarie.

Provarmatur i tidlös stil inspirerad av 50-talet. Foto: Sara-Marie Rännbäck

Inspirationsbild från arkivet: Parkgatan.