Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesrapport för Karlshamns kommun den 4 mars

Antalet positiva egentester per vecka i Karlshamn har sjunkit till en nivå som är jämförbar med övriga kommuner i länet. Samtidigt vet vi att mer smittsamma virusvarianter finns och kan få större spridning i vår kommun. Det gäller därmed att fortsätta hålla i och hålla ut för att ytterligare sänka smittspridningen.

Den gångna veckan har vi inga nya konstaterat coronasmittade i våra kommunala verksamheter men vi har ett fåtal medarbetare som är fortsatt sjukskrivna på grund av corona.

Vaccineringen pågår enligt plan

Vaccinering pågår och vi hoppas på att vara klara med LSS brukare samt omsorgspersonal under nästa vecka. HR påminner om att de som vaccinerats på arbetstid och därefter får biverkningar ska anmäla detta som en arbetsskada.

De allra flesta brukare på våra särskilda boenden är nu färdigvaccinerade. Avrådan från besök gäller fortfarande vid våra särskilda boenden.

Korttidsboendena är fulla – svårt att ta emot patienter med kort varsel

Region Blekinge har gjort en särskild framställan till kommunerna om att överta patienter som kan vårdas i kommunal regi. Våra korttidsboenden är dock för närvarande fullbelagda vilket gör det svårt för oss att med kort varsel ta emot fler patienter.

Kombinationen av när- och distansutbildning fortsätter

Vi följer direktiv från Folkhälsomyndigheten och Region Blekinge när det gäller skolgång för barn och unga. Gymnasieskolan och högstadieskolorna fortsätter delvis med distansutbildning medan gymnasiesärskolan är öppen. Skolornas lokaler förblir öppna och där finns tillgång till elevhälsa och lärarstöd med mera för de elever som behöver. Skolmat finns för avhämtning för alla elever både på gymnasieskolor och på våra högstadieskolor med distansundervisning. Beslutet omprövas under vecka 10.

Grundskolor från årskurs 6 och yngre samt förskolor ska förbli öppna. Vi följer läget och är beredda att fatta ytterligare beslut om tillfällig distansundervisning eller stängning av verksamheter om så skulle krävas.

Idrottsföreningar från Sölvesborg vänder sig till Karlshamn

Nedstängningen av Sölvesborgs idrottsanläggningar gör att föreningar därifrån vänder sig till Karlshamns kommun för att boka anläggningar för ungdomsidrott. Hittills har vi valt att inte boka in föreningar från andra kommuner i våra anläggningar.

Samverkan kring kommunikationsinsatser

Kommunen kommer att hjälpa Region Blekinge att sprida flerspråkig information om vaccineringen både genom sociala medier och genom affischering. Samverkan med näringslivsenheten genomförs gällande affischering. Vi delar också polisens informationskampanj för att varna våra äldre för de bedrägeriförsök som förekommer kopplat till vaccinationerna.

Antal konstaterade smittade

Den 4 mars rapporterar Region Blekinge 8086 bekräftade smittfall i länet varav 13 vårdas på sjukhus varav fyra personer inom intensivvården. 116 smittade personer har avlidit.

Antal coronasmittade personer per kommun:

  • Karlskrona: 3456
  • Ronneby: 1391
  • Karlshamn: 1458
  • Sölvesborg: 807
  • Olofström: 675
  • Utomläns: 304

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Rapporterar måttlig påverkan

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan (två av en femgradig skala) då kommunen uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.

Arbetet i krisledningsstaben fortsätter. Fokus ligger på att i samverkan med Region Blekinge genomföra vaccinering, vidta åtgärder för att minska smittspridning samt att vidmakthålla våra verksamheter.