Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 4 juni

Antalet smittade fortsätter att minska i Karlshamns kommun. Under den gångna veckan har det endast konstaterats några enstaka nya smittfall bland personal och skolelever i de kommunala verksamheterna. Frånvaron i skolorna är också tillbaka på normala nivåer.

Region Blekinge besöker bostadsområdet Fridhem för att informera om vaccineringen och därigenom öka vaccinationsviljan främst bland utrikesfödda i Karlshamn. Flerspråkig personal kommer att finnas på plats i Fridhem mellan klockan 17-19 under torsdagen den 9 juni.

Karlshamn har i dagsläget ingen känd smittspridning i någon av de kommunala verksamheterna och sjukfrånvaron på grund av corona påverkar inte längre verksamheterna märkbart. Vaccinering av kommunal personal pågår fortfarande i liten skala och efter tillgång på vaccin.

– Utifrån det allt bättre läget och att kommunen inte kommer att genomföra vaccinering av egen personal under sommaren kommer vi att ändra inriktningen för krisledningsstaben. Vi glesar ut stabsmötena till varannan vecka om inte särskilt behov föreligger. Staben minskas också ner till funktionerna kommundirektör, stabschef, kommunikation och extern samverkan, säger stabschef Mats Hadartz.

Lägesbild kommer att ges varannan vecka under sommaren.

Antal konstaterade smittade

Region Blekinge rapporterar den 3 juni om 12681 bekräftade smittfall i länet varav 8 vårdas på sjukhus (fyra inom intensivvården). 128 smittade personer har avlidit.

Antal konstaterat smittade kommunvis:

Karlskrona 4897
Ronneby    1986
Karlshamn 2633
Sölvesborg  1516
Olofström   1091
Utomläns      558

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Rapporterar måttlig påverkan

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan (två av en femgradig skala) då kommunen uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs delvis enligt plan (skola).