Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 23 april

Smittspridningen i Karlshamn och länet ligger på en fortsatt hög nivå och Karlshamns kommun har de senaste tre veckorna konstaterat flertalet nya smittade bland personal i flera olika verksamheter.

Testning av nära fall har på tre kommunala arbetsplatser visat på spridning i personalgrupperna. I övriga fall handlar det om enstaka individer som smittats. De senaste dagarna har kommunen endast ett fåtal nya fall och inga nya indikationer på ytterligare smittspridning.

– Vi har flera sjukskrivna eller i hemkarantän på grund av Corona sedan förra veckan vilket påverkar några verksamheter negativt, säger stabschef Mats Hadartz.

Åtgärder kopplat till skolan

Karlshamns kommun fortsätter följa de direktiv som kommer från Smittskydd Blekinge. Under förra veckan konstaterade smittskyddsläkaren att det sker en oroväckande ökning av antalet fall av covid-19 i Blekinge och att smittspridning har konstaterats i ett flertal miljöer. Detta medför, förutom de åtgärder som angavs i förra veckans lägesbild, också att följande åtgärder kopplat till skolan vidtas för att minska smittspridningen:

  • Elever som provtagits för covid-19 stannar hemma från skolan i väntan på provsvar.
  • Barn under 18 år stannar hemma redan vid misstänkt fall bland dem man bor tillsammans med, i väntan på provsvar på den som misstänks ha covid-19. Barn under tio år provtas normalt sett inte och då stannar bara vårdnadshavare hemma.
  • Distansundervisning rekommenderas för hela klassen vid två eller flera fall där smittan misstänks ha skett i klassen. Det gäller högstadiet och gymnasiet.
  • Angående rekommendationen att munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid (inom två meter i mer än 15 minuter) inte går att undvika är det inga förändringar för skolornas del. Här gäller det att använda munskydd även fortsättningsvis efter riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Munskydd rekommenderas framförallt i miljöer där smitta har konstaterats.
  • Med anledning av den ökade smittspridningen på kommunens förskolor så rekommenderar utbildningsförvaltningen att även barn i förskolan med sjuka syskon ska stanna hemma.

Personal får inte Astra Zenecas vaccin

Vaccinering av kommunal personal i fas 2 startar under nästa vecka i liten skala och efter tillgång på vaccin. Berörd personal kommer att kallas.

– Vi vaccinerar tills vidare inte personal med vaccin från Astra Zeneca. Vaccinering personer som är 65 år och äldre i samhället fortsätter, säger Mats Hadartz.

Antal konstaterade smittade

Region Blekinge rapporterar den 23 april om 10781 bekräftade smittfall i länet varav 22 vårdas på sjukhus (fem inom intensivvården). 126 smittade personer har avlidit.

Fall per kommun

Karlskrona     4199
Ronneby        1809
Karlshamn     2210
Sölvesborg     1183
Olofström      927
Utomläns       445

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Rapporterar måttlig påverkan

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan (två av en femgradig skala) då kommunen uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.