Uppkopplade mikrofoner inför ett digitalt möte.
politik

Kommunfullmäktige sammanträder 21 februari

Karlshamns kommunfullmäktige sammanträder den 21 februari klockan 17.00. Mötet kommer att sändas från Rådhuset i Karlshamn och ledamöter och ersättare ansluter digitalt.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. För att minska smittspridning uppmuntrar vi allmänheten att följa sammanträdet via webbsändningen på vår webbplats.

Här hittar du kallelsen där du kan se vilka ärenden som ska tas upp under kommunfullmäktigemötet. Ärendena finns även tillgängliga på kommunens bibliotek.

Välkommen!