Foto på Ulf Bjäreborn Olsson, Lena Sandgren och Maria Sköldqvist.
Ulf Bjäreborn Olsson, Lena Sandgren och Maria Sköldqvist vid bygget av stora scenen i Lokstallarna sommaren 2019.
kultur

Karlshamns nya scenkonsthus i Lokstallarna växer fram

Under sommarmånaderna pågår ombyggnad och renovering av Lokstallarnas stora scen som en del i projektet att tillsammans med Regionteatern skapa ett nytt attraktivt scenkonsthus med fokus på dans. Allt för att öka kommunens attraktionskraft och locka dansare från hela världen till Karlshamn.

I Lokstallarna är renoveringen av stora scenen i full gång. Det byggs bland annat en ny entré till stora scenen längst in i Lokstallarna, fönster sätts igen och nytt golv läggs.

– Det ska även bli fler toaletter och duschar på andra våningen. Allt görs för att möjliggöra Regionteaterns planerade arbete och föreställningar till hösten, säger Ulf Bjäreborn Olsson, teknisk projektledare, Karlshamns kommun.

Det var i augusti förra året som Karlshamns kommun och Regionteatern Blekinge-Kronoberg skrev en avsiktsförklaring om etablering av ett scenkonsthus med fokus på dans i Lokstallarna.

– Regionteatern var i behov av en dansscen och vi nappade. Eftersom Karlshamn är en gammal teaterkommun vill vi såklart också gärna ha en fast dansscen i världsklass som lockar storpublik. Det finns bara ett fåtal i Sverige. Vi såg en stor potential i Lokstallarna som både kan berika Regionteaterns och våra befintliga föreningars verksamheter. Vi ser mycket positivt på detta, säger Lena Sandgren (S), ordförande i kulturnämnden.

Satsningen gynnar Teatersmedjans verksamhet

I Lokstallarna huserar bland annat en av Sveriges största amatörteaterföreningar – Teatersmedjan. Även de ser positivt på den politiska viljan att flytta delar av Regionteaterns producerande verksamhet från Växjö till Karlshamn.

– Vi är supernöjda! Detta gynnar våra barn, ungdomar och vuxna i verksamheten. De kommer få en inblick i den professionella danskonsten och få ta del av olika workshops som kommer hållas, säger Povel Andersson, verksamhetsproducent på Teatersmedjan.

– Jag känner en stolthet över att kommunen vågar satsa på detta och kulturen i stort, fortsätter han.

Det enda orosmolnet som Povel lyfter är var alla teaterprylar ska kunna förvaras framöver när och om Regionteatern flyttar in.

– Vi ska jobba med denna fråga i höst och hitta flexibla förrådslösningar som alla ska känns sig nöjda med, säger Maria Sköldqvist, kulturchef och projektledare för verksamheten, som också är medveten om att andra hyresgäster som Musikforum är lite oroliga över hur deras verksamhet kommer att påverkas av att den professionella dansen flyttar in.

– Vi ska göra det så bra som det bara går för alla parter, säger Maria Sköldqvist.

En grundlig utredning ska göras i höst

Innan den politiska viljeyttringen om att ha en permanent dansscen i Lokstallarna kan bli verklighet ska kommunen skaffa sig mer faktaunderlag genom en grundlig utredning.

– I höst ska vi bland annat undersöka ventilation, tak, bullernivåer och inomhusmiljö. Vi ska också titta på hur vi kan knyta ihop Lokstallarna med Bellevueparken så vi får tillgång till fler parkeringsplatser och samverkan mellan husen, säger Ulf Bjäreborn Olsson.

Karlshamns kommun har en budget på totalt tre miljoner som ska täcka investeringar och denna första renovering av stora salen, höstens stora utredning av husets tekniska standard och inhyrning av utrustning.

– Karlshamns kommun ska inte bära de framtida kostnaderna för ytterligare investeringar inför Regionteaterns etablering utan det ska finansieras genom bidrag och andra aktörer såsom Region Blekinge, säger Ulf.

Jobbar mot ett gemensamt mål

Den pågående renoveringen innebär att det inte går att hyra in sig i Lokstallarna förrän i september då renoveringen ska vara klar. Regionteatern har via Region Blekinge projektanställt en teknisk vaktmästare och projektledare för att jobba med den tänkta etableringen och Regionteaterns kommande produktioner i Karlshamn.

– Samverkan med alla inblandade parter har hittills fungerat jättebra och vi har ett gemensamt mål att jobba mot, säger Maria som konstaterar att man blir kreativ av utmaningar.

I mitten av september ska den nya stora scenen invigas i dansens tecken.