Öppna tangentbordsmeny
Kajutan på Gustavsborgs äldreboende utnämndes till Årets arbetsplats 2022.
kommun

Kajutan blev årets arbetsplats 2022

Det var en något chockad men glad arbetsgrupp som överraskades när representanter från kommunen stegade in och avbröt arbetsplatsträffen för att dela ut utmärkelsen Årets arbetsplats 2022.

Varje år delar Karlshamns kommun ut utmärkelsen Årets arbetsplats till en kommunal arbetsgrupp eller arbetsplats där verksamheten kännetecknas av extraordinära goda resultat och insatser under det gångna året.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gärdebring (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Björn Tenland Nurhadi (SD), kommundirektör Daniel Wäppling, förvaltningschef Torill Skaar Magnusson och verksamhetschef Anna Ardegård dök upp mitt i Kajutans arbetsplatsträff på Gustavsborgs äldreboende för att överraska och hylla den utvalda arbetsgruppen.

Det var enhetschefen Mirjana Radivojevic som nominerade sin arbetsgrupp, och påpekar att många andra också lyft att det här är en grupp som förtjänar att uppmärksammas.

– Det är härligt att personalen uppskattas! De är inte bara bra på att ta hand om vårdtagarna utan också varandra. De sprider glädje och tar vara på varandras styrkor och bildar tillsammans en bra grupp, säger enhetschefen Mirjana Radivojevic.

Skapat framgångsrika förändringar

Kajutan har gjort en förändringsresa under de senaste åren. 2021 gick de från att ge ett vanligt stöd i särskilt boende, till att bli en verksamhet med psykiatriinriktning. Det är just det framgångsrika förändringsarbetet som är kärnan i varför de utnämns till årets arbetsplats. I samband med förändringen fick arbetsgruppen också ett tillskott i form av en ny tjänst som har hjälpt till med struktur och har underlättat i arbetet.

– Nu har vi möjlighet att göra individanpassade aktiviteter. Vi gör många olika aktiviteter för varje individ och utgår från vårdtagarens möjligheter och styrkor. Personalen är väldigt duktiga på att se möjligheter och lösningar i stället för problem och begränsningar, berättar Mirjana Radivojevic.

Årets arbetsplats belönas med 15 000 kronor samt 500 kronor per medarbetare. Prispengarna ska användas till kompetensutveckling eller en hälsofrämjande aktivitet för hela arbetsplatsen eller arbetsgruppen.

Motiveringen

Juryns motivering lyder:

”Ni har genom delaktighet och öppenhet visat på hög förmåga att möta omställningen från ett vanligt stöd i särskilt boende till ett särskilt boende inom psykiatriområdet. Förflyttningen har skett med bibehållen kvalitet, i ett förändringsarbete där ni haft mod, tillit och en vilja att fördjupa er kompetens.

Ni visar professionalitet i vardagen genom att möta brukare och anhöriga med respekt och stort yrkeskunnande. Ni arbetar aktivt med ta till vara brukarens styrkor och skapa den bästa vården och omsorgen genom ett personcentrerat förhållningssätt som ger hög livskvalitet för våra brukare.

Ni bidrar till och tar ansvar för varandras arbetsmiljö, vilket ökar frisk­närvaro och trivsel på arbetsplatsen som kännetecknas av arbetsglädje, engagemang och trygghet. Genom era gemensamma insatser har ni skapat en effektiv och hållbar enhet för framtidens omsorg.”

Juryn bestod i år av Magnus Gärdebring (M), ordförande i kommunstyrelsen, Björn Tenland Nurhadi (SD), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och HR-specialist Jessica Lindström.