kommun

Ingrid Capacity etablerar batterilager i Karlshamn

Ingrid Capacity har tecknat avtal med Karlshamn Energi och Karlshamn kommun för att bygga en batterilagringssite i Karlshamn. Energilagret beräknas vara i full drift i början av 2023.

Batterilagring i sig syftar till att stabilisera elnäten genom att lagra i batterier vid låga effektuttag och sedan skjuta till vid effekttoppar lokalt, regionalt och nationellt. Etableringen av ett energilager i Karlshamn är ett led i den gröna omställningen och den fortsatta elektrifieringen, där Karlshamn är intressant som geografisk plats för bland annat batterilagring beroende på elkapacitet och marktillgång.

– För att Karlshamn ska kunna fortsätta växa med nya företag och nya bostäder måste vi säkra energitillgången. Ett batterilager är en effektiv lösning som stödjer och stärker elnätet i Karlshamn. Batterier kommer ha en viktig roll för den gröna omställningen som en stabiliserande del när mer sol och vindkraft kommer att byggs ut i regionen, säger Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamns kommun.

Karlshamn lockar redan idag ser flera spännande nyetableringar som kräver ett stort effektbehov.

– Vi ska kunna erbjuda kunderna ett elnät som klarar av behovet. Batterilagret ger oss bättre förutsättningar för att skapa ännu mer kapacitet i vårt elnät för att kunna möta Karlshamns attraktionskraft på ett bra sätt, säger Benjamin Gacanin, affärsområdeschef elnät Karlshamn Energi.

Även Karlshamns kommuns etableringschef ser tillgången på el som något som skapar intresse för etableringar i Karlshamn.

– Helheten med diskussioner inom batterilagring, vindkraft, laddning och vätgas påverkar Karlshamns attraktivitet positivt och skapar utrymme för fler nya framtida investeringar, säger Mathias Wijk som är etableringschef i Karlshamns kommun.

Etableringen kommer att utgöra ett energilager på cirka tre tusen kilowatt som ryms i containrar. I drift kommer det att bidra till lösa den brist på effekt som uppstår när efterfrågan på el ökar.