bo

Information om otillåten användning av kommunal mark

Under våren fortsätter samhällsbyggnadsförvaltningen med informationskampanjen till fastighetsägare i kommunen gällande otillåten användning av kommunal mark.

Kommunen har fått in flera klagomål och anmälningar om otillåten användning av grönområden i anslutning till bostäder. Därför görs nu en informationskampanj i form av ett utskick till fastighetsägare. I utskicket informeras om att det inte är tillåtet att använda kommunal mark för privat bruk. Till exempel får du inte klippa gräset utanför din tomtgräns, ha uppställningsplats för fordon, avstjälpning för trädgårdsavfall eller ta ner buskar och träd.

Grönområden runt bebyggelse är viktiga för rekreation och återhämtning och ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att ta reda på var din fastighetsgräns går och plocka bort privat egendom från kommunal mark. Är du osäker på var din fastighetsgräns är kan du hitta mer information på Lantmäteriets webbsida.

Kommunen kommer att skicka ut information i olika omgångar, vilket innebär att inte alla fastighetsägare kommer att få utskicket i vår.

Förtydligande: Utskicket går ut till samtliga hushåll som gränsar till kommunal mark. Om du inte berörs av informationen i brevet kan du bortse från den.