Elisabeth Rydberg, arkitekt i Karlshamns kommun, är glad över att kunna meddela Joachim Rundqvist och övriga näringsidkare i restaurang- och försäljningsbranschen, att kommunstyrelsen säger ja till fortsatt satsning på Sommargata längs östra kajen i Karlshamn. Foto: Krisztina Andersson
miljo

Grönt ljus för satsningar på sommargata längs östra kajen

Nu utvecklar vi stråket längs östra kajen. Lagom till sommarsäsongen 2022 ska sommargatan stå klar. Främst handlar det om att utveckla vatten, avlopp och el för att öppna upp fler möjligheter för servering och försäljning. Planen är också att kajområdet ska utökas med grönytor, fler bänkar och ett breddat gångstråk.  

– Vi vill skapa en attraktiv havsnära mötesplats som kompletterar våra övriga välbesökta mötesplatser i de citynära miljöerna, säger Elisabeth Rydberg, arkitekt i Karlshamns kommun.

Kommunstyrelsen sa vid sitt senaste sammanträde, tisdagen den 21 december, ja till att satsa två miljoner kronor på att stärka upp infrastrukturen längs östra kajen i Karlshamn, något som har efterfrågats av bland andra näringsidkare med restaurang- och serveringsverksamheter. Arbetet med att utveckla kajstråket startar direkt efter årsskiftet och lagom till sommarsäsongen 2022 ska de planerade insatserna vara genomförda.

Större möjligheter för servering och försäljning

Det är under arbetsnamnet Sommargata Skeppsbron, som stadsmiljögruppen i Karlshamns kommun har arbetat med att se över utvecklingsmöjligheterna för området. Sträckan det handlar om löper mellan gästhamnsbyggnaden, varifrån skärgårdstrafiken utgår, och vågbrytaren vid hamnkontoret längs östra kajen. I stadsmiljögruppen har representanter från olika verksamhetsområden inom den kommunala organisationen ingått, däribland park, gata, trafik, markförvaltning och stadsmiljö. Projektarbetet har genomförts i nära dialog med näringslivet och från Karlshamns kommun har man lyssnat in företagens behov och önskemål.

–Det handlar om att stärka upp det som redan finns på plats i området idag. Det har funnits servering och försäljning längs kajen i många år och det är något som med åren har vuxit och utökats, inte minst på initiativ av lokala krögare och andra näringsidkare. Karlshamns kommun har sett att det finns potential att utveckla platsen ännu mer, säger Elisabeth Rydberg, arkitekt i Karlshamns kommun, som även har ingått i stadsmiljögruppen som har arbetat med frågan.

Karlshamns gästhamn.

Sträckan det handlar om löper mellan gästhamnsbyggnaden, varifrån skärgårdstrafiken utgår, och vågbrytaren vid hamnkontoret längs östra kajen. Arbetet med att utveckla kajstråket startar direkt efter årsskiftet och lagom till sommarsäsongen 2022 ska de planerade insatserna vara genomförda. Foto: Krisztina Andersson

 

I och med att kommunstyrelsen sagt ja till att avsätta två miljoner kronor till projektet, kan arbetet fortsätta och de planerade åtgärderna genomföras. Främst handlar det om att förbättra infrastrukturen i området.

–Det gäller vatten, avlopp och el men även andra inslag för att höja trivsel och attraktiviteten området, säger Elisabeth Rydberg.

Kajområdet kommer att utökas med fler bänkar och sittmöjligheter för allmänheten och även fler grönytor kommer att anläggas. Det finns planer att bredda och lägga om gångstråket och vidare behöver parkeringsytor och platser för gästande båtägare ses över. Inom ramen för satsningen ryms även belysning som ett viktigt inslag.

–Vi ser också att det finns möjligheter att rusta upp gästhamnsbyggnaden med fler toaletter som ska vara tillgängliga för både näringsidkarnas gäster och allmänheten, säger Elisabeth Rydberg.

Bra dialog med näringslivet

Krögaren Joachim Rundqvist driver restaurangverksamheter i Karlshamn och är en av de aktörer som sommartid bedriver restaurang- och servering längs östra kajen. Han välkomnar beslutet om möjliggörandet av det fortsatta utvecklingsarbetet i området.

–Verkligen jätteroligt. Vi från näringslivet har fått gehör för vad vi behöver för att kunna utöka möjligheterna. Förbättrad infrastruktur underlättar för oss i arbetet och bidrar till att vi kan fortsätta forma kajområdet till en attraktiv mötesplats med kontinental känsla för både besökare och kommuninvånare, säger Joachim Rundqvist, och lyfter dialogen med Karlshamns kommun som en betydande faktor i arbetet.

 

Text: Krisztina Andersson