Medarbetare från Personalklubben Susanne Håkansson och Lasse Heimlander.
Susanne Håkansson och Lasse Heimlander, samordnare och verksamhetsansvariga för personalklubben i Karlshamns kommun. Foto: Krisztina Andersson
kommun

Friskvårdsaktiviteter utöver det vanliga

Karlshamns kommun utmärker sig bland kommunerna i landet när det handlar om friskvårdsaktiviteter för medarbetare. Personalklubbens arbete och insatser uppmärksammas av kommuner även utanför länet. I utbudet finns alltifrån motionsaktiviteter och resor till pyssel, utbildningar, matlagningskurser och hälsobingo.

Karlshamns kommuns idrottsförening, KKIF, var tidigare en medlemsfinansierad förening med fokus på idrott och friskvård. När föreningen på grund av vikande medlemsantal avvecklades i början av 2000-talet, började man skissa på en ny modell för friskvård och hälsofrämjande aktiviteter för kommunens medarbetare.

Karlshamns kommuns Personalklubb bildades formellt våren 2005 efter beslut i kommunstyrelsen.

– Den politiska ledningen i Karlshamns kommun har sedan starten haft ambitionen att satsa på personalen via ett brett utbud av aktiviteter. Man har också sett ett värde i att stärka vi-känslan i organisationen, säger Lasse Heimlander och Susanne Håkansson, samordnare och verksamhetsansvariga för Personalklubben.

Idag är Personalkubben med sina 3 300 medlemmar en högst vital och uppskattad förening. Aktiviteterna har variet under åren och många av tipsen på inslag kommer från medlemmarna själva.

– Många är återkommande deltagare men vi har flera nya på våra aktiviteter. Man märker att det finns ett stort engagemang, särskilt nu under coronapandemin så märker vi ett extra sug från medlemmarna att få komma igång och få tal del av utbudet. Vi har jobbat intensivt med att genomföra höstens inslag på ett coronasäkert sätt. En del aktiviteter har vi fått ligga lite lågt med och får skjuta fram men vi har flera utomhusaktiviteter som är uppskattade, säger Susanne Håkansson.

Stadsvandring är ett exempel på utomhusaktivitet som vid första genomförandet snabbt fylldes upp av intresserade deltagare.

– Så nu undersöker vi om det finns möjlighet till ytterligare ett tillfälle i höst, säger Susanne Håkansson.

Spridningen ut till kommunens medarbetare om Personaklubbens aktiviteter är viktig. För att nå ut med informationen används bland annat intranätet och Karlshamns kommuns externa webbplats.

– Vi är också med på introduktionsdagarna för nyanställda där vi informerar om Personalklubben, säger Lasse Heimlander.

I år har bland annat föreläsningar fått stå tillbaka på grund av coronapandemin, i övrigt är tablån med aktiviteter lika välfylld som tidigare. Intresset är stort, vilket inte minst märks på antalet anmälningar till de olika aktiviteterna.

Medlemskapet är kostnadsfritt, alla tillsvidareanställda och vikarierande medarbetare med minst tre månaders anställning, är automatiskt medlemmar i Personalklubben. Med medlemskapet följer tillgång till Personalklubbens aktiviteter, rabattförmåner och möjlighet att låna motionsutrustning och redskap. Medlemskortet erhålls i samband med anställningen.

Från och med 2012 kan även pensionerade medarbetare och medlemmar fortsätta att ta del av utbudet med den begränsningen att anställd har förtur i den mån en aktivitet blir fullbokad.

Även de kommunala bolagen har möjlighet att erbjuda sina medarbetare medlemskap i Personalklubben mot en fast årsavgift/medarbetare.

– När det gäller resorna så arbetar vi tillsammans i ett nätverk med flera andra organisationer och personalklubbar. I nätverket ingår i dagsläget tio kommuner plus hela Region Kronoberg. Medlemmar får ta med sig medföljande på resorna så länge det finns platser, säger Lasse Heimlander.

Karlshamns kommun avsätter varje år pengar i den årliga budgeten för Personalklubbens arbete. Redan då Personalklubben startade fanns målsättningen att skapa en personalklubb med ”mesta möjliga aktivitet och minsta möjliga administration.”

– Just för att administrationen är enkel och beslutsvägarna korta, kan resurserna läggas på att skapa aktiviteter, säger Lasse Heimlander.

Under åren har Personalklubbens representanter även fått coacha kommunledningar i andra kommuner och fått förfrågningar om hur man jobbar med personalaktiviteter i Karlshamns kommun.

– Det är naturligtvis roligt att vårt arbete uppmärksammas och vi kan bidra med uppslag och idéer. Det inspirerar till fortsatt utveckling, säger Lasse Heimlander.

En annan källa till inspiration är att det skapas många nya kontakter i Personalklubben, menar Susanne Håkansson.

– Man hittar vänner för livet. Vi har många som har träffats via Personalklubbens aktiviteter och som fortsätter att umgås privat. Oväntade synergier som också hör till friskvård och folkhälsa, säger Susanne Håkansson.

Glädje är att få dela med sig

Dansledaren Gloria Tonnvik.

Gloria Tonnvik jobbar som ekonomihandläggare i Karlshamns kommun och är för andra terminen ledare för latinamerikansk dans, ett av de populära inslagen i Personalklubbens utbud.

Gloria Tonnvik arbetade med ekonomi och ledde dansklasser på fritiden i hemlandet Colombia. För åtta år sedan flyttade hon tillsammans med sin familj till Sverige och har fortsatt i samma bana.

– Jag jobbar med ekonomi och dansar på fritiden, säger Gloria Tonnvik och skrattar.

Hon var till en början tveksam till att tacka ja när hon fick frågan från Personalklubben om hon ville leda pass i latinamerikansk dans.

– Jag blev så nervös och tänkte; hur ska jag klara det? Men det är så roligt. Glädje är att få dela med sig av dansen, det är det bästa med att leda danspass. Och är det något vi behöver extra mycket av nu i coronatider så är det just glädje, säger Gloria Tonnvik.

Hon tycker att Personalkubben erbjuder ett brett och varierat utbud av aktiviteter.

– Det finns något som passar alla oavsett om man vill motionera eller delta i någon annan aktivitet, säger Gloria Tonnvik.

Vid säsongens första danspass i Sternöskolans gymnastiksal samlas såväl nybörjare som lite mer dansvana.

– Känn glädjen i musiken och följ med i rörelserna så att det känns bra för dig. Här finns inget rätt eller fel, nu kör vi!, säger Gloria Tonnvik och höjer volymen några snäpp.

Dansare i Sternöskolans gymnastiksal.

Aktiviteterna i Personalklubben är igång och säsongens första danspass i latinamerikans dans genomförs i Sternöskolans gymnastiksal under ledning av Gloria Tonnvik. Foto Roger Karlsson

Från högtalarna strömmar latinamerikanska rytmer. Sternöskolans gymnastiksal har för en kväll förvandlats till ett Rio i miniformat.

Text: Krisztina Andersson