Barn i förskola i Karlshamns kommun.
Om förskolor och skolor skulle behöva stängas ska vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg.
skola

Detta gäller vid eventuell skolstängning

Det finns just nu inga beslut om att stänga skolor och förskolor. Om förskolor och skolor skulle behöva stängas ska vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg.

För att hindra smittspridning av coronaviruset och covid-19 kan regeringen eller annan huvudman besluta om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vid en stängning behöver vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för sitt barn om den inte går att ordna på annat sätt. Syftet är att upprätthålla samhällets grundläggande funktionalitet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har förtydligat vilka yrken som är samhällsviktiga samt bestämt vad arbetsgivare och vårdnadshavare måste göra om det skulle bli aktuellt att stänga.

Viktigt att veta för dig som vårdnadshavare om en stängning blir aktuell:

  • Det är din arbetsgivare som ska avgöra och meddela dig att du omfattas av bestämmelserna om rätt till barnomsorg vid stängning av skolor och förskolor.
  • Innan du gör en anmälan ska du därför få ett besked från din arbetsgivare att du är anställd i samhällsviktig verksamhet.
  • Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er är anställd i samhällsviktig verk-samhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.
  • Om din arbetsgivare har meddelat dig att du behövs med utgångspunkt från bestämmelserna och du inte kan ordna barnomsorg på annat sätt ska du meddela Karlshamns kommun ditt behov.
  • Anmälan kommer kunna ske genom en e-tjänst på www.karlshamn.se. För den som inte kan använda e-tjänsten kommer det finnas en blankett.
  • Du behöver inte göra något nu. Om det blir aktuellt med en stängning kommer e-tjänsten öppna och du får mer information om hur du ska göra.
  • Först efter att din anmälan har kommit in till kommunen får du besked var ditt barn kommer att bli placerat.

Barn som är i behov av omsorg på förskola eller fritidshem på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett. Du som vårdnadshavare till barn eller elev med sådant behov behöver inte anmäla behov av plats på förskola eller fritidshem.

Mer information om samhällsviktig verksamhet vid eventuell skolstängning hittar du här.

This information is also available in Arabic and in English.