Vit förrådsbyggnad i trä.
Foto: Krisztina Andersson
fritid

Anmäl din förening till att bemanna boden på spontanidrottsplatsen

I sommar är boden på spontanidrottsplatsen på Österslätt öppen. Då kan lokala föreningar bemanna boden och samtidigt ha en möjlighet att visa upp föreningens verksamhet.

Boden på spontanidrottsplatsen på Österslätt är under sommaren öppen söndagar, måndagar och tisdagar från och med den 20 juni. Boden är öppen klockan 15.00–20.00 och behöver då bemannas av minst tre personer, varav åtminstone en ska vara 18 år eller över. Arbetstiderna blir då 14.30–20.30. Föreningen får 2 000 kronor per dag i ersättning.

I första hand vänder sig erbjudandet om att bemanna boden till bidragsberättigade föreningar som har ungdomsverksamhet. I andra hand vänder vi oss till övriga bidragsberättigade föreningar och i tredje hand till resterande föreningar. Ett krav är att föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Karlshamns kommun.

Det här ingår i uppdraget

Föreningens representanter bemannar boden på spontanidrottsplatsen. Det innebär att man har hand om utlåning av sportutrustning och håller koll på området i stort. För att besökare ska känna igen bodens personal vill vi gärna att alla som representerar föreningen har någon form av klubbkläder på sig.

Föreningen ska vara på plats klockan 14.30 och se till att verksamheten kan öppna klockan 15.00. Sedan stänger man igen klockan 20.00 för att kunna gå hem vid 20.30.

Under dagen får föreningen gärna visa upp sin ordinarie verksamhet och låta ungdomarna som besöker boden vara med och prova på i den mån det går.

En mer utförlig arbetsbeskrivning och annan praktisk information får föreningen i samband med att arbetspassen delas ut. Då har vi ett informationsmöte och besöker spontanidrottsplatsen.

Boka arbetspass via e-tjänsten senast den 9 juni

Föreningar kan boka arbetspass via en e-tjänst:

Föreningsbemanning på Spontanidrottsplatsen – anmälan

Anmäl er till de datum som passar föreningen – det kan vara allt från ett till samtliga tillfällen. Det bästa är om respektive förening bokar flera sammanhängande pass (söndag till tisdag) för att få bättre kontinuitet i arbetet.

Sista dag att boka arbetspass är onsdag den 9 juni, och bemanningen startar den 20 juni.  Om alla arbetspass inte är bokade till dess kommer vi att öppna upp e-tjänsten igen för nya ansökningar.

Frågor?

Har du som representant för en förening frågor eller funderingar?

Hör av dig till Josefine Lindell på telefon 0454-57 44 70 eller via e-post josefine.lindell@karlshamn.se