Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Kommun

Ny app förenklar inrapportering av oroshändelser

Sedan årsskiftet rapporteras olika oroshändelser i kommunen in via ett appliknande webbaserat enkätverktyg. Detta både förenklar och påskyndar det bro...

Kommun

Karlshamns kommun synar beslut kopplade till satsningen på Östra piren

Revisionens granskning visar på ofullständiga upphandlingsunderlag och ifrågasätter även sättet upphandlingsformen av Etapp 5 på Östra piren i Karlsha...

Fritid

Föreningarna visar vägen ut i naturen

De frivilliga eldsjälarna i föreningslivet är en stor del i varför vi har ett bra friluftsliv här i Karlshamn. Vi har bra förutsättningar med olika so...

Kommun

Årets trygghetsmätning har presenterats

Risken att utsättas för brott i Karlshamns kommun är liten, ändå finns en utbredd rädsla för att utsättas för det, och det som invånarna upplever som...

Bo

Så här blir stadsdelen Nya Stationsstaden

Vi kan nu ta nästa steg i planeringen av det området kring tågstationen. Det beslutet tog kommunstyrelsen förra veckan. Den nya stadsdelen kallas Nya...

Kommun

En intressent har valts ut för att utveckla Tärnö

Karlshamns kommun har beslutat att gå vidare med en av de fyra intressenter som anmält sitt intresse att köpa och utveckla Tärnö till en mer tillgängl...

Kommun

Lägesbild för Karlshamn den 12 mars

Under den senaste veckan har antalet positiva egentester per vecka i Karlshamn åter ökat något.  Mer smittsamma virusvarianter finns och kan få större...

Kommun

Ett år med corona

Idag den 11 mars är det ett år sedan Blekinge fick sitt första konstaterade fall av covid-19 och Karlshamns kommun gick upp i stabsläge. Ett extraordi...

Kommun

Avgiftsfria uteserveringar för krögare förlängs

Idag tog krisledningsnämnden i Karlshamns kommun beslutet att förlänga avgiftsfria uteserveringar för kommunens krögare ett år framåt.Krislednings...

Skola

Utökad närundervisning för gymnasie- och högstadieelever

Från och med måndag den 15 mars kommer kommunens gymnasie- och högstadieelever att undervisas allt mer på plats i skolan. Upptrappningen kommer dock a...