Lars-Olof Larsson (KD), Magnus Gärdebring (M) och Björn Tenland Nurhadi (SD). (Foto: Annette Sandberg)
politik

Nytt styre och nya mål – Karlshamnslaget är igång

Ekonomi, trygghet och näringsliv ligger högst upp på Karlshamnslagets agenda. Det nya styret röstade fram Karlshamnslagets förslag till kommunprogram, mål och budget under tisdagens sammanträde. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut den 12 december.

Det nya styrets första möte med Magnus Gärdebring (M) som ordförande, beslutade bland annat att lyfta fram Karlshamnslagets förslag till kommunprogram, mål och budget 2023 med plan för 2024-2025. I Karlshamnslaget som är namnet på den ledande koalitionen, ingår Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Kommunprogrammet liksom mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 ingår i kommunens övergripande styrdokument och visar på riktningen inför de kommande åren.

− Att vara varsam med skattebetalarnas pengar ligger till grund för allt vi gör och är även utgångspunkten i vårt kommunprogram, säger Magnus Gärdebring (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stort fokus ligger på att skapa en stabil och långsiktig ekonomi, nya strategier för trygghetsskapande åtgärder och ett väl fungerande samarbete med näringslivet.

−  Vi är noga med att inte tulla på välfärden, det är till exempel inte värdigt för oss som kommun att spara in på maten för barn och äldre i våra verksamheter. Däremot kommer vi att spara in på mat till politiker och kommer alltså inte att bjuda politikerna på julbord, säger Björn Tenland Nurhadi (SD), vice ordförande i kommunstyrelsen och tillika ordförande i kommunfullmäktige.

Skattesatsen för 2023 beslutades av kommunfullmäktige redan den 7 november och kommer under 2023 att ligga kvar på samma nivå som tidigare, 22,33 procent. Karlshamnslaget föreslår en skattesänkning från och med 2024.

Läs förslaget

Kommunstyrelsens förslag till kommunprogram samt mål och budget för 2023 med plan för 2024-2025 

Slutgiltigt beslut om kommunprogram, mål och budget fattas i kommunfullmäktige den 12 december och börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Nya kommunstyrelsens ledamöter