Ledamöter KS

Här listas ledamöter i kommunstyrelsen. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Per-Ola Mattsson (S), ordförande

Magnus Gärdebring (M), andre vice ordförande

Mats Dahlbom (C), förste vice ordförande

Björn Tenland Nurhadi (SD)

Charlott Lorentzen (MP)

Elin Petersson (M)

Marie Sällström (S)

Christel  Friskopp (S)

Magnus Sandgren (M)

Tor Billing (SD)

Marco Gustavsson (C)

Bodil Frigren Ericsson (L)

Annika Westerlund (S)

Ida Larsson (S)

Britt Jämstorp (KD)