Ledamöter KS

Här listas ledamöter i kommunstyrelsen. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Per-Ola Mattsson (S), ordförande

Magnus Gärdebring (M), andre vice ordförande

Mats Dahlbom (C), förste vice ordförande

Charlott Lorentzen (MP)

Elin Petersson (M)

Marie Sällström (S)

Magnus Sandgren (M)

Christel  Friskopp (S)

Björn Tenland Nurhadi (SD)

Tor Billing (SD)

Marco Gustavsson (C)

Bodil Frigren Ericsson (L)

Annika Westerlund (S)

Ida Larsson (S)

Tommy Larsson (V)

Britt Jämstorp (KD)