Mörrums skola nya idrottshall. Foto: Hanna Hörnbäck.
kommun

Bygget av Mörrums skolas idrottshall är igång

Nu har startskottet gått för byggnationen av Mörrums skolas nya idrottshall. En idrottshall som kommer gynna både föreningslivet och skolans verksamhet. Satsningen på en ny idrottshall grundar sig i ett medborgarförslag.

I anslutning till Mörrums skola håller Karlshamns kommun just nu på att bygga en ny idrottshall som kommer att ersätta den gamla gymnastiksalen. Den gamla gymnastiksalen har både inomhusmiljö- och byggtekniska problem.

I samband med kommunens planer på att eventuellt renovera den gamla gymnastiksalen skickade Mörrums Gois Handbollsklubb in ett Karlshamnsförslag med önskemål om en ny fullstor idrottshall i Mörrum. Förslaget var omtyckt av många och fick 354 röster. Förslaget gick därmed vidare för beslut i kommunstyrelsen.

Utifrån förslaget som kom in från föreningslivet tillsammans med de inomhusmiljö- och byggtekniska problemen som man redan hade konstaterat, beslutade kommunstyrelsen att det inte var lämpligt att renovera byggnaden utan istället investera i en ny fullstor idrottshall. En idrottshall som kan användas utanför skoltid av föreningslivet för bland annat träningspass, cuper och matcher, men också konserter och andra kulturevenemang.

Gynnar både föreningslivet och skolans verksamhet

Kommunen bedömer att den nya idrottshallen kommer att skapa ett bättre och bredare utbud för både skola, kultur- och idrottsliv. Satsningen ligger helt i linje med det idrottspolitiska programmet där man lyfter fram värdet av att skapa möjlighet till ett liv i rörelse.

– Den positiva effekten är att idrotts- och föreningslivet i Karlshamns kommun i allmänhet och Mörrum i synnerhet var i behov av en fullstor idrottshall för föreningslivets tävlingsverksamhet. Att bygga en ny fullstor idrottshall i samband med att skolan har ett behov av en ny gymnastiksal är att föredra istället för att bygga två separat byggnader. Det får både stora ekonomiska fördelar och andra synergieffekter då skolan använder den dagtid samtidigt som den fyller föreningslivets behov på kvällar, helger och lov, säger Thomas Nilsson på Kultur och fritidsavdelningen i Karlshamns kommun.

Mörrums skolas nya idrottshall börjar ta form. Foto: Hanna Hörnbäck.

Just nu förbereder man för att gjuta betongplattan som byggnaden kommer stå på. När den är gjuten kan man börja med stommen och att sätta upp väggar. Planen är att byggnaden ska stå färdig under hösten 2023. Den nuvarande idrottshallen kommer att rivas våren 2023, detta för att kunna färdigställa utomhusmiljön till hösten 2023.

Läs mer om projektet här.