Mörrums skola idrottshall

Visionsbild över idrottshallen. Illustration: Fojab Arkitekter

I anslutning till Mörrums skola har en ny idrottshall tagit form. Att satsa på en fullvärdig idrottshall i Mörrum gynnar både föreningslivet och skolans verksamhet.

I anslutning till Mörrums skola har kommunen byggt en ny idrottshall som ersätter den gamla gymnastiksalen. Den gamla gymnastiksalen har både inomhusmiljö- och byggtekniska problem.

I samband med kommunens planer på att eventuellt renovera den gamla gymnastiksalen skickade Mörrums Gois Handbollsklubb in ett Karlshamnsförslag med önskemål om en ny fullstor idrottshall i Mörrum. Förslaget var omtyckt av många och fick 354 röster och gick därmed vidare för beslut i kommunstyrelsen.

Utifrån förslaget som kom in från föreningslivet tillsammans med de inomhusmiljö- och byggtekniska problemen som man redan hade konstaterat, beslutade kommunstyrelsen att det inte var lämpligt att renovera byggnaden utan istället investera i en ny fullstor idrottshall. En idrottshall som kan användas utanför skoltid av föreningslivet för bland annat träningspass, cuper och matcher, men också konserter och andra kulturevenemang.

Startskottet för byggnationen av den nya hallen skedde i början på oktober 2022 och var färdigställd tillsammans med utomhusmiljö under hösten 2023.

Fritidsenheten och Utbildningsförvaltningen ser positivt på den nya idrottshallen som kommer att bidra till att skapa ett bättre och bredare utbud för både skola, kultur- och idrottsliv. Satsningen ligger helt i linje med det idrottspolitiska programmet där man lyfter fram värdet av att skapa möjlighet till ett liv i rörelse.

Läs mer om Mörrums nya skola här. 

Visionsbilder över idrottshallen. Illustrationer: Fojab Arkitekter.