Foto på Malin Johansson, enhetschef avlösar- och ledsagarservice.
Malin Johansson, enhetschef avlösar- och ledsagarservice. Fotograf: Leila Rudelius
omsorg

Avlösar- och ledsagarservice utvecklas med heltidstjänster

Avlösar- och ledsagarservice som är en del av kommunens LSS-verksamhet har fått två nya medarbetare. Dessa utgör troligen den första heltidsanställda personalgruppen i landet inom avlösar- och ledsagarservice.

De 20-talet timavlönade som sedan tidigare arbetar med avlösar- och ledsagarservice i Karlshamns kommun har nu för första gången genom tiderna fått förstärkning av två heltidsanställda personer.

– Eftersom kommunen har heltid som norm har vi i rekryteringen anammat detta när vi sökte ny personal. I den omvärldsbevakning vi gjort har vi inte hittat någon annan kommun som gjort såhär, så troligen är vi först ut att ha den första heltidsanställda personalgruppen i Sverige inom avlösar- och ledsagarservice, säger Malin Johansson, enhetschef avlösar- och ledsagarservice.

Gynnar både de som behöver hjälp och kommunen

Tidigare har avlösar- och ledsagarserviceenheten i Karlshamn, precis som i de flesta andra kommuner rekryterat en person till varje ärende som kommit in. Antalet timmar som personer med en psykisk eller fysisk funktions­nedsättning kan beviljas avlösarservice eller ledsagning kan variera. De som tidigare rekryterats har varit timavlönade och knutna till en person, alltså ett ärende, var. Många gånger har det varit svårt att hitta någon timanställd som passar ihop med den som beviljats ledsagare eller avlösare i hemmet och en del personer och anhöriga har därför fått vänta lite extra på att få en ledsagare eller avlösare knuten till sig.

– Genom att vi heltidsanställer personal säkerställer vi att vi kan erbjuda den hjälp man fått beviljad, så att de nya beslut som finns kan verkställas utan lång väntetid eller risk för viten. Det blir en win-win situation som gynnar både de vi finns för och kommunen, säger Malin Johansson.

Gemensamt forum för timavlönade

För de timavlönade som sedan tidigare arbetar med avlösar- och ledsagarservice har det också blivit förändringar.

– För dessa medarbetare har det införts återkommande träffar 1-2 gånger per halvår, plus att de ska få gå en del utbildningar med mera. Tidigare har de anställda inom avlösar- och ledsagarservice inte haft något gemensamt forum där de kan träffas. Sammantaget blir det en rejäl kvalitetshöjning, säger Malin.

Skattemedlen blir effektivt utnyttjade

Om de två nya heltidanställda inte skulle ha fullt att göra någon period så ska de gå in och arbeta i någon annan del av LSS-verksamheten.

– På så vis säkerställer vi att skattemedlen blir effektivt utnyttjade. Ibland händer det att någon timavlönad slutar hos en brukare. Till exempel har det varit vanligt att medarbetare haft extrajobb som avlösare/ledsagare medan de pluggat eller att de arbetat i ett ärende med lite färre timmar efter att de gått i pension från en annan anställning. Och när de pluggat klart har de kanske flyttat till en annan stad eller har som pensionär känt att de inte orkar längre. Ofta har det varit svårt för timavlönade att ta beslutet att sluta, de har känt att de lämnat brukaren i sticket när det inte funnits någon annan som kunnat ta över. Men i och med att det nu blir en personalgrupp med heltidsanställd personal så kan vi bättre möta sådana förändringar utan att det drabbar brukaren på samma vis. Då har vi tillsvidareanställd personal med rätt kompetens som kan ta över, säger Malin Johansson.

 

Läs mer om avlösning för anhöriga och ledsagarservice på Karlshamns kommuns webbsida.