Avlösning för anhöriga

Du som vårdar en närstående som behöver omfattande hjälp eller är förälder till ett barn med funktionsnedsättning har möjlighet att få avlösning i hemmet.

Du kan ansöka om stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Om du är osäker på vilket stöd du kan få så kontakta Servicecenter så får du rätt hjälp.

Avlösning för anhörig eller förälder till barn med funktionsnedsättning (enligt LSS)

Avlösning i hemmet är en insats som beviljas av LSS-handläggare. Kontakta Servicecenter för att komma i kontakt med en LSS-handläggare. Om du blivit beviljad avlösning i hemmet enligt LSS kommer du att få träffa personal och tillsammans gå igenom en plan för vilken hjälp och vilka tider du är i behov av.

Ansökningsblankett och mer information hittar du under “Ansök om stöd, LSS”.

Avlösning för dig som vårdar en närstående (enligt SoL)

Avlösning i hemmet är en insats som beviljas av biståndshandläggare. Kontakta Servicecenter för att komma i kontakt med en biståndshandläggare.

Ansökningsblankett och mer information hittar du under “Ansök om stöd, SoL”.