Öppna tangentbordsmeny
Karta över placeringen av den nya brandstationen.
kommun

Vi gör plats för en ny brandstation

Nu har skog blivit avverkad vid Tubbarydsvägen för att skapa plats för en ny modern brandstation.

Karlshamns kommuns befintliga brandstation uppfyller inte dagens krav på en god arbetsmiljö, dessutom har byggnaden inomhus- och byggtekniska problem. Detta gör att brandstationen är i stort behov av renovering och marken vid den befintliga byggnaden behövs saneras. Därför har kommunen beslutat att i stället bygga en helt ny brandstation vid Tubbarydsvägen. Skog är avverkad där den nya brandstationen ska placeras och man börjar planera för sprängning.

– För att kunna bygga den nya brandstationen behöver vi spränga berget så att allt kommer ner till marknivå och vi får en tomt att bygga på. Sprängningen beräknas starta under våren 2023, därefter kan man börja med byggproduktionen. Om allt går som det ska är den nya brandstationen klar till årsskiftet 2024/2025, säger Joakim Svanhall projektledare på Karlshamns kommun.

I samband med sprängningen kommer Tubbarydsvägen vara avstängd på båda håll i ungefär 10 månader, mer information kommer när det börjar närma sig.

Skissbild över den nya brandstationen från JSB.