miljo

Stoppa spridningen av invasiva främmande arter i våra vatten

Invasiva främmande arter påverkar oss alla och vår natur och anses vara ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan konkurrera ut våra inhemska växter och djur och sprida smitta, de utgör ett hot mot våra ekosystem. Det är viktigt att ha koll på invasiva arter även i vatten.

Invasiva arter är de främmande arter som introducerats av människan och som sprider sig av egen kraft.

Dessa arter kan konkurrera ut inhemska växter och djur eller sprida smittor och utgör ett hot mot våra ekosystem.

I broschyren nedan som ges ut av Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen i Kronobergs län lär du dig att känna igen invasiva växter och djur som finns i våra vatten.

Ladda ner broschyren ”Stoppa spridningen av invasiva arter i våra vatten” som pdf.