bo

Ny e-tjänst för effektivare byggärenden

Du som vill bygga i Karlshamns kommun kan sedan ett tag tillbaka söka bygglov digitalt, och nu finns även en e-tjänst för att beställa den nödvändiga nybyggnadskartan. För nybyggnation inom ett område med detaljplan krävs oftast en nybyggnadskarta som visar var fastighetsgränserna går och anslutningspunkter till vatten och avlopp.

Någon typ av karta krävs alltid när man ska bygga. Antingen situationsskiss, nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan kan numera beställas digitalt via kommunen.

– Privatpersoner och företagare kan genom e-tjänsten själva beställa rätt kartor när det passar dem bäst och behöver inte anpassa sig till våra öppettider. Samtidigt effektiviseras kommunens arbete när vi får in rätt information från början, säger Toomas Randsalu, kart- & GIS-samordnare i Karlshamns kommun.

Rätt från början

En nybyggnadskarta är en del av underlaget till bygglovsansökan. Nybyggnadskartan finns inte som färdig produkt utan tas fram i samband med beställning. Nybyggnadskartan visar fastighetens gränser, de faktiska förhållandena på plats och redovisar också gällande planbestämmelser och anslutningspunkter för VA. Utanför planlagt område tas vid behov en enkel nybyggnadskarta fram, utan plan- och VA-information. Nybyggnadskartan hjälper bygglovshandläggaren att se nybyggnationen i sitt sammanhang. Kommunen behöver oftast åka ut på plats för att mäta fastigheten och uppdatera primärkartan. Om handläggaren fått en alltför knapphändig beskrivning av vad kartan ska användas till, måste beställaren kontaktas för att få mer information. Genom e-tjänsten begärs alla nödvändiga uppgifter in från början.

– När rätt information finns med från start sparar det både beställarens och kommunens tid, säger Toomas Randsalu.

Kan följa ditt ärende

E-tjänsten är till för alla som vill bygga i Karlshamns kommun, både privatpersoner och företag.

– Via ”Mina sidor” kan beställaren sedan följa handläggningen och se statusuppdateringar när något nytt händer i ärendet. Till exempel få besked om när ärendet skickats till VA-avdelningen hos Karlshamn Energi för att kontrollera VA-anslutningarna på den aktuella fastigheten. När kartan är färdig skickas ett meddelande om att den kan hämtas via ”Mina sidor”, berättar Toomas Randsalu.

Foto på en nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta behövs vid nybyggnation av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor eller industribyggnader. Den behövs oavsett om ovanstående är den första byggnaden på tomten eller om den ersätter en riven byggnad.

– Det tar upp till fyra veckor att få en nybyggnadskarta så det är viktigt att beställa den i god tid innan man söker bygglov, säger Toomas.

Taxan för att beställa en nybyggnadskarta varierar

Nybyggnadskartan beställs mot en avgift och kostnaden varierar beroende på fastighetens eller tomtens storlek och läge och om det ligger inom eller utanför planlagt område.

Du beställer en nybyggnadskarta via vår e-tjänst som du behöver ett BankID för att kunna använda. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten går det bra att få blankett via Servicecenter som du kontaktar via telefon 0454-810 00.

Läs mer om bygglov på vår webbsida.