Vy över Rådhuset och Karlshamns torg.
kultur

Karlshamns kommun har utsett årets stipendiater

Årets stipendiater är utsedda; Artisten Håkan Windahl, ungdomsledaren Jan-Oscar Sandqvist, årets unga ledare Isak Stexå och kulturskapare Alexander Lewin kommer alla att bjudas in för att hyllas och ta emot prispengar vid kommunfullmäktiges möte den 13 december.

Varje år har karlshamnare möjlighet att söka eller nominera någon till kommunens fyra olika stipendier − Alice Tegnér-, Ung ledare-, Ungdomsledar- och Kulturstipendiet. Traditionsenligt uppmärksammar kommunfullmäktige stipendiaterna vid årets sista sammanträde som i år äger rum den 13 december. Utdelning av diplom och prischeckar sker i slutet av sammanträdet, cirka klockan 18.30 i Rådhussalen.

Håkan Windahl tilldelas Alice Tegnérstipendium 2021

Stipendiaten Håkan Windahl har utsetts av presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kulturnämnden med följande motivering:

”Artisten Håkan Windahl får 2021 års Alice Tegnérstipendium. Håkan är sångare, låtskrivare, musiker och komiker med stark lokal förankring. Han gör en värdefull insats och sprider glädje och tröst med en känsla utifrån vad stunden kräver.”

Stipendiebeloppet är 25 000 kronor och syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatt engagemang inom kulturens område.

Alice Tegnér-stipendiet

Jan-Oscar Sandqvist tilldelas Stipendium för årets ungdomsledare 2021

Stipendiaten Jan-Oscar Sandqvist har utsetts av presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden med följande motivering:

”Med ett brinnande engagemang, stort tålamod och enorm passion delar J-O med sig av sitt stora kunnande till ungdomarna i Carlshamns Bordtennisklubb. Han är en eldsjäl bland eldsjälar och oerhört betydelsefull för sin förening. Tillsammans med J-O får alla en chans att växa och utvecklas.”

Stipendiebeloppet är 25 000 kronor och syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatt engagemang inom kultur- och fritidsområdet.

Stipendium för årets ungdomsledare

Isak Stexå tilldelas Stipendium för unga ledare 2021

Stipendiaten Isak Stexå har utsetts av presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, teknik- och fritidsnämnden samt kulturnämnden med följande motivering:

”Isak är med sitt lugn och sin trygghet ett föredöme som ledare. Han inspirerar och lyfter barnen och ungdomarna i Wheels of Carlshamn och får dem att alltid vilja utvecklas. Isak är en ledare som vill att alla ska vara med, ha roligt, växa som individer och bli självständiga. Han bygger upp sina adepter så att de vågar lita på sin egen förmåga och gör det med stort engagemang och glädje!”

Stipendiebeloppet är 10 000 kronor och syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatt engagemang inom kultur- och fritidsområdet.

Stipendium för unga ledare

Alexander Lewin tilldelas Kulturstipendium för unga 2021

Stipendiaten Alexander Lewin har utsetts av kulturnämndens presidium, kommunens kultur- och fritidschef samt kultursamordnare med följande motivering:

”Med poddar ger Alexander en röst åt det lokala kulturlivet och många får lätt tillgång till tankar och diskussion om kultur och kulturskapare. Det handlar om det smala, nischade men också om bred populärkultur. Med engagemang arbetar Alexander med eget filmanskapande och skrivande men är också pedagog och mentor inom media och får andra att uttrycka sig och sprida kultur – med mottot ”skapandet är viktigast.”

Stipendiebeloppet är 10 000 kronor och syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatt engagemang inom kulturens område till exempel genom utbildning.

Kulturstipendium för unga