politik

Det här påverkar din röst i höstens val

VAL2022: I höst är det dags att rösta i valet till riksdag, region och kommun. Men vad är det egentligen du röstar om här i Karlshamn?

Med din röst är du med och påverkar sådant som ligger nära dig i vardagen, till exempel hur mycket du ska betala för barnomsorg eller hur nya stadsdelar ska se ut.

Kommunalt självstyre är ett begrepp som ofta används. I Sverige har vi tre demokratiskt valda nivåer som styr. Det innebär att du som medborgare bestämmer vilka politiker som ska styra genom att välja politiker på lokal nivå i kommunen, på regional nivå i regionen och på nationell nivå i riksdagen. Kommunalt självstyre innebär alltså att kommunen sköter lokala frågor med en stor handlingsfrihet. Det innebär också att du som medborgare har nära till besluten och att verksamheten kan anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Kommunfullmäktige är vårt högsta beslutande organ

Genom att rösta är du med och bestämmer vilka personer och partier som ska sitta i kommunfullmäktige, vårt högsta beslutande organ. Det är kommunfullmäktige som väljer vilka politiska nämnder vi ska i Karlshamns kommun, och vilka ansvarsområden de ska ha. Det är också kommunfullmäktige som beslutar hur budgeten ska fördelas och hur mycket invånarna ska betala i skatt. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Som kommun ansvarar vi för det mesta av den samhällsservice som finns inom vårt geografiska område. Det handlar då om saker som förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter måste vi ha, och andra verksamheter är frivilliga och beslutas av våra lokala förtroendevalda politiker.

Läs på inför valet

Och det är just det här du har möjlighet att påverka i höstens val! En kommun är en politiskt styrd organisation, i kommunvalet röstar du på det parti och de politiker som du tror kan sköta styrningen av kommunen på bästa sätt de kommande fyra åren. Det betyder att du och din röst påverkar hur kommunen ska arbeta inom vård, skola och omsorg, men också inom arbetsmarknadsfrågor, infrastruktur, byggande, integration, näringsliv, miljö, föreningsliv, kultur, idrott och turism.

Det är nu, i god tid innan valdagen, som du behöver sätta dig in i de lokala frågorna och vilka olika alternativ som finns att rösta på.

Här kan du läsa mer om hur Karlshamns kommun styrs:

Så styrs kommunen

Här kan du läsa mer om hur du gör din röst hörd i höstens val:

karlshamn.se/val2022