Uppkopplade mikrofoner inför ett digitalt möte.
politik

Beslutat i kommunfullmäktige den 28 juni

Kommunen köper Netport Science Park och dess verksamhet på Östra piren, och stärker därmed förutsättningarna för högskolan i Karlshamn att finnas kvar. Beslutet fattades av ett enigt kommunfullmäktige den 28 juni.

Netport Science Park AB:s kontrollbalansräkning från maj månad visade att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Netports styrelse har därefter skickat en skrivelse till Karlshamns kommun där man erbjuder kommunen att köpa samtliga aktier. Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 28 juni att anta erbjudandet om att köpa samtliga 1 000 aktier för en krona styck och att överföra ett kapitaltillskott på 18,5 miljoner kronor för att säkerställa verksamheten. Kapitaltillskottet kommer att finansieras med kommunens resultat från 2022.

Bolaget kommer att organiseras inom Stadsvapenkoncernen där övriga kommunala bolag ingår.

Läs mer om Netport på deras webbsida.

Här kan du se webbsändningen av kommunfullmäktige den 28 juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser och tjänsteskrivelser finns tillgängliga här på kommunfullmäktiges sida. Protokoll där yrkanden och reservationer framgår publiceras på samma sida i slutet av veckan.