Parkeringarna på Skeppsbron.
trafik

30-dagarsbiljett för parkering i blå zon

Nu kan den som ska parkera i blå zon lösa en 30-dagarsbiljett för 300 kronor. I nuläget går biljetten bara att köpa i appen Easy Park, men inom kort ska samma biljett gå att lösa i de vanliga parkeringsautomaterna.

I slutet av april gjorde Karlshamns kommun gratisparkeringarna på kommunal kvartersmark i utkanterna av centrum avgiftsbelagda. Sedan dess har det kommit önskemål om att kunna köpa någon form av månadskort för parkeringszon blå.

Nu finns en 30-dagarsbiljett som är giltig i blå zon att köpa för 300 kronor. Till en början finns 30-dagarsbiljetten bara tillgänglig under “långtidsparkering” i appen Easy Park, men inom kort ska den också gå att köpa i de vanliga parkeringsautomaterna.

Att man köper en 30-dagarsbiljetten innebär däremot inte att man är garanterad en parkeringsplats under hela giltighetstiden. Den som använder sig av 30-dagarsbiljetten behöver parkera minst 11 dagar under perioden för att det ska löna sig att lösa ett 30-dagarskort. Uträkningen bygger på en parkeringstid på nio timmar per dag.

Parkeringstiden inom blå zon är precis som tidigare 24 timmars parkering och avgiften 3 kronor per timme gäller för vardagar klockan 9-18 och lördagar eller vardag före helgdag klockan 9-14.